Predlog petih programskih svetnikov o ponovitvi glasovanja za generalnega direktorja RTV Slovenija je za izvoljeno Natašo Pirc Musar zloraba prava. Foto: BoBo
Predlog petih programskih svetnikov o ponovitvi glasovanja za generalnega direktorja RTV Slovenija je za izvoljeno Natašo Pirc Musar zloraba prava. Foto: BoBo

Takole se pa zlorabi pravo. Ne bom se pustila, tole je moje pismo Programskemu svetu, ki me, mimogrede, o sklicu seje, na kateri bodo odločali o moji pravici, niso obvestili.

Nataša Pirc Musar, direktorica RTV Slovenija, v pismu svetnikom
Ponovno glasovanje za generalnega direktorja RTV-ja
Še enkrat o Nataši Pirc Musar

"Sprožila bom upravni spor," je na vprašanje MMC-ja o tem, katera pravna sredstva namerava uporabiti, odgovorila Nataša Pirc Musar. Na dodatno vprašanje, ali pričakuje, da bo uspela, je odgovorila pritrdilno, saj da so postopki v zakonu o upravnem postopku jasni. "Če mi sklepa ne bodo vročili, to teoretično pomeni, da ta odločitev proti meni ne velja in teoretično jaz lahko 26. maja pridem v službo. Ker zame sklep z dne 7.4. velja in zato apeliram na Programski svet, da bomo te stvari peljali naprej pravno korektno," je še povedala za Radio Slovenija.
Od 25 navzočih članov jih je danes 18 glasovalo za, pet jih je bilo proti, dva sta bila vzdržana. Razprava članov Programskega sveta RTV Slovenija je potekala v znamenju nasprotujočih si mnenj o predlogu obnove postopka imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija.
Glasovanje najpozneje do 24. maja
Svet je z glasovanjem sklenil tudi, da bo glasovanje o kandidatih za mesto generalnega direktorja izvedel po prejemu obvestila DZ-ja, vendar najpozneje do 24. maja. Prav tako bo na podlagi ugotovitve DZ-ja preveril izide vseh dosedanjih glasovanj programskega sveta.

"Ni jasno, kdaj bodo svetniki ponovno glasovali o kandidatih, to je odvisno predvsem od četrtkove odločitve mandatno-volilne komisije in odločitve državnega zbora," je po seji za MMC dejal Mitja Štular, v. d. predsednika Programskega sveta RTV Slovenija.

Usoda direktorice v rokah DZ-ja?
Nataša Pirc Musar
bi morala mandat direktorice nastopiti 26. maja, a to bo odvisno tudi od odločitev DZ-ja v zvezi z veljavnostjo mandatov članov programskega sveta Matjaža Steržeta in Mihe Kluna, je sklepati po seji programskega sveta.

Odločilen je bil glas člana sveta politične stranke
Pet članov sveta je menilo, da je glas Matjaža Steržeta odločilno vplival na imenovanje Nataše Pirc Musar, čeprav po njihovem mnenju ne izpolnjuje pogojev za člana sveta. Del članov sveta - Brankica Petković, Jedrt Furlan, Nikola Damjanić, Jelka Strgel - je menilo, da je DZ edini organ, ki lahko odloča o legitimnosti članstva Matjaža Steržeta v programskem svetu.

Rok se izteče v sredo
Programski svet namreč ne more Steržetu odvzeti njegovega mandata. To lahko naredi le DZ, ki pa se na prošnjo sveta še od sredi aprila sploh ni odzval oziroma se ni izrekel. Drug del članov sveta pa je mnenja, da je treba postopek izbora generalnega direktorja obnoviti, ker se prav danes - v sredo - izteče rok za vložitev izrednih pravnih sredstev.

O mandatih svetnikov se odloča v DZ-ju
Matjaž Sterže je ponovil, da je mandatno-volilna komisija edina pristojna državnemu zboru predlagati prenehanje njegovega mandata v programskem svetu. Pojasnil je, da je bil predsednik koroškega pokrajinskega odbora Zaresa, samodejno je postal tudi član sveta Zaresa.

Sterže: Žal mi je za zaplet
Pripomnil je, da bo mandatna komisija DZ-ja v četrtek preverjala ustreznost mandata in vpetost v politiko še enega člana v programskem svetu - Mihe Kluna. "Z Natašo Pirc Musar se nisem nikoli prej srečal, žal mi je za zaplet, ni bil nameren, če bom razrešen, bom to spoštoval," je dejal Sterže.

Poziv svetnikom, da opozorijo na navzkrižje interesov
V. d. predsednika programskega sveta Mitja Štular pozval vse svetnike, naj ga obvestijo o morebitnem navkrižju interesov.

Sporno, da je bil funkcionar Zaresa
Pet programskih svetnikov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je izpostavilo, da je bil Sterže leta 2010 na seznamu članov sveta stranke Zares in tako ne izpolnjuje pogojev za člana programskega sveta. Ti namreč med drugim določajo, da v programski svet ne smejo biti imenovani tisti, ki so bili v obdobju petih let pred imenovanjem člani organov političnih strank.

Ponovili bi le glasovanje od drugega kroga naprej
Ker je po prepričanju programskih svetnikov njegov glas od drugega kroga glasovanja naprej odločilno vplival na izvolitev generalne direktorice Pirc Musarjeve, so predlagali obnovo postopka imenovanja generalnega direktorja. Svetniki so predlagali, naj se ponovi glasovanje o vseh kandidatih od drugega kroga naprej.

Nataša Pirc Musar: Zloraba prava
Pirc Musarjeva je v odprtem pismu programskim svetnikom označila zahtevo po obnovi postopka od drugega kroga glasovanja naprej za zlorabo prava.

DZ obveščen 15. aprila
V. d. predsednika programskega sveta RTVS Mitja Štular pa je v pisni izjavi za medije navedel, da je bil o Steržetovem primeru obveščen 14. aprila. Dan zatem je predsednika DZ-ja prosil za hitro ukrepanje, a vsebinskega odgovora še vedno ni prejel. To je ponovil tudi na seji sveta.

Takole se pa zlorabi pravo. Ne bom se pustila, tole je moje pismo Programskemu svetu, ki me, mimogrede, o sklicu seje, na kateri bodo odločali o moji pravici, niso obvestili.

Nataša Pirc Musar, direktorica RTV Slovenija, v pismu svetnikom
Ponovno glasovanje za generalnega direktorja RTV-ja
Še enkrat o Nataši Pirc Musar