Kdo je kdo med slovenskimi šolami? Foto: MMC RTV SLO
Kdo je kdo med slovenskimi šolami? Foto: MMC RTV SLO
Lestvica najuspešnejših šol

V sredo bosta objavljeni lestvici točkovno najuspešnejših osnovnih in srednjih šol. Oblikovani sta bili na osnovi rezultatov nacionalnega preverjanja znanja oziroma splošne mature.

Gre za plod dela raziskovalne skupine z mariborske Fakultete Alma Mater Europaea. RTV Slovenija je rezultate pridobila dan pred uradno objavo. Podatki o uspešnosti slovenskih osnovnih in srednjih šol na nacionalnih preverjanjih znanja in na maturi so bili dolgo javnosti skriti, pravijo na mariborski fakulteti. Verjamejo, da je prav, da so starši in otroci informirani in imajo čim več informacij, na podlagi katerih se lahko odločijo o vpisu v šolo. V postopku pri informacijskem pooblaščencu in po odločbi upravnega sodišča je omenjena raziskovalna skupina podatke pridobila in jih obdelala ter oblikovala lestvico.
Najuspešnejša med osnovnimi šolami je šola Majde Vrhovnik iz Ljubljane, med srednjimi pa Gimnazija Bežigrad. Predvsem bodočim srednješolcem bo lestvica lahko v dodatno pomoč pri izbiri srednje šole. Poleg informativnih dnevov seveda, ki bodo v petek in soboto.

100 OSNOVNIH ŠOL, na katerih so učenci v povprečju dosegli najvišje število točka na nacionalnem preverjanju znanja
29 SREDNJIH ŠOL, na katerih so dijaki dosegli največje povprečno število točk na splošni maturi
vir: Alma Mater Maribor

Začnimo pri srednjih šolah. Teh je 178, a le na 81 dijaki opravljajo splošno maturo. Najuspešnejše glede na rezultate splošne mature so: Gimnazija Bežigrad, Škofijska klasična gimnazija, Gimnazija Vič, Gimnazija Želimlje in ljutomerska gimnazija. Ena izmed njih - Škofijska klasična gimnazija - je že več let med najuspešnejšimi.

"Pomembni so tudi drugi dejavniki, vzgojni elementi, ki jih lahko razvijamo pri pouku ali pri dejavnostih, kjer dijakom omogočamo, da razvijajo svoje talente. Ravno tisti dijaki, ki so najbolj vpeti v dejavnosti, kot so petje ali gledališče, imajo boljši čut za red, delovne navade in imajo tudi boljše učne uspehe," pravi vršilec dolžnosti ravnatelja Simon Feštaj.

Da strokovne gimnazije praviloma dosegajo slabše rezultate kot splošne, pojasni ravnateljica Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, ki se je uvrstila na zadnje mesto: "Rezultat ni vedno posledica dobrega ali slabega dela v šoli, ampak je posledica tega, kateri dijaki, s kolikšnim predznanjem se vpišejo v šolo."

Strokovna javnost naj bi nasprotovala objavi rezultatov mature, ker ne povedo, kolikšna je dodana vrednost posameznih šolskih programov. Klemen Lah z ljubljanske waldorfske šole pravi, da so njihovi dijaki "po vseh fakultetah, povsod večinoma zelo uspešni, na medicini, na umetniških akademijah". "To je tisto, kar je nam bistveno. Ne toliko točke na maturi, ker niso bistven pokazatelj uspešnosti v življenju, ampak ali smo uspeli prebuditi njihove darove, kaj jih veseli in kaj bodo pozneje dali drugim."
Poglejmo še osnovne šole. To lestvico so sestavili glede na uspešnost pri nacionalnem preverjanju znanja iz leta 2011. In objavili sto najuspešnejših šol, vseh je 450. Med najboljšimi so štiri šole iz Ljubljane in piranska osnovna šola. Poudariti je treba, da lestvici nista nujno odraz kakovosti šol, saj ni rečeno, da je šola, katere šolarji ali dijaki povprečno dosegajo najboljše rezultate, tudi najboljša.

Tadeja Anžlovar, Dnevnik

Lestvica najuspešnejših šol