"Potrebujemo prelom z našimi slabimi navadami, s pojavi korupcije in klientelizma ter odločilen preboj za uveljavitev odgovornega, tržno-socialnega gospodarskega modela." Foto: BoBo

Ob začetku osrednje državne slovesnosti se je na prizorišču zbralo nekaj deset protestnikov, ki so vzklikali protivladna gesla.

20 let
Türk: Naše reforme morajo biti usmerjene k ustvarjanju novih, našemu času primernih priložnosti in zlasti pravih delovnih mest za mlade. Samo tako si bodo mladi lahko ustvarjali lastno varnost, svoje družine in dobro prihodnost. Samo tako bo lahko mlada generacija polno ustvarjalno prispevala k našemu skupnemu razvoju. Samo tako bomo zagotovili medgeneracijsko solidarnost in povezanost družbe. In samo če bomo omogočili ustvarjalni prispevek mladih, bomo zagotovili dolgoročno prihodnost države. Zgodovina nas ne bo čakala. Foto: BoBo
Osrednji državni slovesnosti
Večer za zgodovino
Feljton dvajsetih let

Po protokoloranem uvodu in šestih topovskih salvah, izstreljenih iz šestih topov na Ljubljanskem gradu, je za govornico stopil predsednik republike Danilo Türk. Na prenovljenem Kongresnem trgu v prestolnici je pred približno 2.500 vabljenimi gosti ter okoli 3.000-glavo množico opazovalcev dejal, da se te dni "povsod po Sloveniji in v svetu spominjamo upanja in hrepenenja, ki sta zaznamovali rojstvo neodvisne, samostojne Slovenije". "Nocoj so med nami številni udeleženci vojne za Slovenijo in svojci tistih, ki so za domovino žrtvovali najdragocenejše, svoja življenja. Njim se moramo zahvaliti za izborjeno neodvisnost. Letos, ob dvajsetletnici naše države, jim izrekamo še posebno hvaležnost. Spominjamo pa se tudi vseh tistih številnih prispevkov civilne družbe, njenih organizacij in gibanj, njenih idej in njenih voditeljev, ki so neposredno pred osamosvojitvijo oblikovali intelektualno ter politično podlago naši neodvisni državi. Za neodvisnost smo potrebovali um in pogum. Imeli smo oboje. In tako smo uspeli."


Zahvalil se je številnim državljankam in državljanom, ki so z lastnim trudom in žrtvovanjem pripomogli k dosegu neodvisnosti. Obenem pravi, da ne smemo podcenjevati "dosežkov naših prvih dvajset let". "V tem času je Slovenija pomembno izboljšala blaginjo in življenjsko raven ter ohranila visoko stopnjo družbene kohezivnosti in socialne zaščite. Življenjska doba ljudi v Sloveniji se je v teh letih močno podaljšala. Stopnja naše splošne varnosti je zgledna. Danes smo tudi močno zasidrani v evropskem gospodarskem in družbenem okolju. Vse resne in poštene primerjave z evropskimi državami nam kažejo dobro. Tudi iz teh primerjav moramo črpati svojo samozavest." Seveda pa se pri tem dobro zavedamo tudi naših šibkosti, naših pomanjkljivosti in omejitev, ki so v teh časih še posebno dobro vidne v naši politiki, opozarja.

Kot pravi, v Sloveniji v teh dvajsetih letih še nismo povsem ponotranjili spoznanja, da imamo svojo lastno državo ter da smo zanjo in za njene dosežke odgovorni prav vsi. "Naša sposobnost sporazumevanja o skupnih ciljih je prešibka. Civilna družba Slovenije je danes razdrobljena, njene pobude pa nepovezane. Naša skupna sposobnost oblikovati resničen in dolgoročno vzdržen državni interes je prešibka. Vse preveč je pesimizma in politične destruktivnosti. Premalo je pripravljenosti na spremembe."

Ob 20. obletnici države smo ponosni na doseženo; vsakdo je nekaj prispeval, posebej pa smo hvaležni tistim, ki so sodelovali v vojni za Slovenijo, in še zlasti tistim, ki so v vojni žrtvovali najdragocenejše - življenje in zdravje, je predsednik republike med drugim dejal na popoldanskem sprejemu za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, MNZ-ja in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni.

"Potrebujemo drugačno stanje duha, stanje, ki bo omogočilo spodbuditev naših energij za skupno dobro ter nas bo usmerjalo k skupnim ciljem in skupnemu prizadevanju. Toda kako to doseči? Danes ne živimo v junaških časih. Nismo nevarno ogroženi. Skupno voljo je zato težje oblikovati kot pred dvajsetimi leti, ko nam je grozilo nasilje in ko se je bilo treba z orožjem v roki postaviti v bran – za zaščito človekovih pravic in samoodločbe naroda."

"Pred dvajsetimi leti smo zaradi velike ogroženosti razumeli in sprejeli nujnost sprememb in to nas je dokončno usmerilo k velikemu skupnemu cilju, k naši neodvisnosti. Toda tudi danes, podobno kot v preteklih odločilnih obdobjih naše zgodovine, potrebujemo spremembe.

Potrebujemo prelom z našimi slabimi navadami, s pojavi korupcije in klientelizma ter odločilen preboj za uveljavitev odgovornega, tržno-socialnega gospodarskega modela. Prav tako po njegovih besedah potrebujemo odločen prelom z nespoštovanjem pravne države in streznitev naše politike. To so nujne in tudi povsem uresničljive naloge, njihovi glavni obrisi so že jasni.

Naši prihodnji dosežki bodo po njegovem prepričanju odvisni od naših današnjih odločitev in naših današnjih dejanj. Zato se moramo bolj posvečati prihodnosti mladih, reforme pa morajo biti usmerjene k ustvarjanju novih priložnosti in zlasti pravih delovnih mest za mlade, je dejal.

Kot sklene Türk, je 20. obletnica naše države trenutek, ko se ozremo na naš dozdajšnji razvoj, ki nam daje veliko razlogov za naš ponos in samozavest, hkrati pa nas tudi zavezuje. "Vprašanj, ki jih moramo rešiti danes, ne moremo prelagati na koga drugega ali na pozneje. Reševati jih moramo tu in zdaj, predvsem pa skupaj in s pravim občutkom za skupno dobro. Sposobnosti in znanje imamo. Z medsebojnim zaupanjem in ustvarjalnim dialogom nam bo uspelo," je prepričan.

Ob začetku osrednje državne slovesnosti se je na prizorišču zbralo nekaj deset protestnikov, ki so vzklikali protivladna gesla.

Osrednji državni slovesnosti
Večer za zgodovino
Feljton dvajsetih let