Demografsko gibanje je učiteljem v korist, meni minister Turk. Foto: BoBo
Demografsko gibanje je učiteljem v korist, meni minister Turk. Foto: BoBo

Na 21. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol v Portorožu je minister za izobraževanje Turk dejal, da si bodo na ministrstvu prizadevali, da bi večjo racionalnost dosegli na daljši rok, ko se bo povečalo število učencev v osnovnih šolah.

Ob upoštevanju proračunskih omejitev bi morali prihodnje leto odpustiti od 2.200 do 2.500 učiteljev, če ministrstvo, sindikati in zaposleni ne bodo našli rešitve. A odpuščanje se Turku ne zdi pametno, ker se bo v štirih letih število učencev povečalo za 15.000. To dejstvo je "dobra novica za vso družbo" pa tudi za učitelje, je dejal Turk. Politika mora pri načrtovanju racionalizacije na področju šolstva upoštevati tudi demografska gibanja, meni minister.

Na ministrstvu se bodo po njegovih besedah kljub temu, da skuša minister za finance omejiti javne izdatke tudi na področju izobraževanja otrok, potrudili, da na šolarja v prihodnje ne bo vloženega manj "kot v letih debelih krav" in da se kakovost izobraževanja ne bo zmanjševala.

Turk: Plače naj se ne bi zniževale bolj kot drugje v javnem sektorju
Turk je še dejal, da je zaveza ministrstva ohraniti plačni sistem, tako da se plače v šolstvu ne bi zniževali bolj kot v drugih delih javnega sektorja, "če bi se že zaradi varčevanja morale".

Turk meni, da ravnatelje najbolj skrbi morebitna sprememba normativov, "ki visi v zraku", in "posledično ugotavljanje presežkov". Za strah pred odpuščanjem Turk ne more presoditi, ali je upravičen ali ne, vendar slabša vzdušje v osnovnih šolah. Zaposleni v šolah pa se srečujejo tudi s poglabljanjem socialnih stisk in naraščanjem različnih oblik medvrstniškega nasilja.

Načrti ministrstva
Med načrti ministrstva v zvezi z osnovnim šolstvom je Turk izpostavil uvedbo vrednotenja nacionalnega preverjanja znanja s pomočjo elektronske obdelave, poskusno uvedbo prvega tujega jezika že v prvem razredu osnovnih šol in dopolnitev računalniških aplikacij za lažje administrativno poslovanje.

Razmišljajo tudi o prenovi učnih načrtov. Ti bi po novem vsebovali le bistvene smernice, s čimer bi učiteljem zagotovili več avtonomije. Na ministrstvu, kot je dejal Turk, nadaljujejo razvijanje elektronskih učbenikov, treba pa bo razmisliti tudi, kako ponudbo izobraževalnih vsebin z interneta vključiti v šolski proces.

Turk: Vedno pomembnejši bodo etični problemi
Turk je omenil še, da je poučevanje veščin 21. stoletja, kot so sodelovanje, sporazumevanje, ustvarjalnost in kritično mišljenje, težko in drago, na drugi strani pa postajajo dejstva in podatki, ki jih je lahko poučevati, vsem manj pomembni. Kot je dejal Turk, bodo v prihodnosti čedalje večjo vlogo igrala vprašanja etične narave, in dodal, da je lahko kritičnemu mišljenju, etiki in vrednotam namenjen del vsakega predmeta.