Aleksandra Pivec in Danilo Markočič. Foto: BoBo
Aleksandra Pivec in Danilo Markočič. Foto: BoBo

KPK je preiskavo zoper Aleksandro Pivec in izolskega župana Danila Markočiča uvedel lani. Pri takratni predsednici DeSUS-a in ministrici je preiskoval dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.

Komisija zaradi sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra lani in so spremenile pogoje za javno objavo njenih ugotovitev, do dokončnega razpleta ni smela objaviti ugotovitev o konkretnem primeru niti ni smela razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku.

Sodbo upravnega sodišča je tako komisija prejela prejšnji teden in jo skupaj z ugotovitvami objavila na spletnih straneh. Kot so zapisali, sodba v celoti potrjuje pravilnost postopka, ki ga je KPK vodil v zvezi s Pivčevo, kot tudi pravilnost njegovih ugotovitev glede kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – tako glede kršitve integritete kot glede kršitev določb v zvezi s prepovedjo in omejitvami pri sprejemanju daril v javnem sektorju.

Sodišče je ugotovilo, da je KPK pravilno zapolnil pojem integritete in ugotovil ravnanje v nasprotju z integriteto, ki pomeni pričakovano delovanje in odgovornost javnih funkcionarjev in uslužbencev pri izvrševanju javne oblasti, funkcije, pooblastila ali druge pristojnosti za odločanje. Prav tako je pritrdilo odločitvi KPK-ja, da je podana kršitev prepovedi in omejitev sprejemanja daril s tem, ko je obravnavana oseba sprejela korist za svoja družinska člana v obliki plačila hotelskih nočitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

KPK v zadevi Pivec potrdil resen sum kršitve zakona o preprečevanju korupcije

Pivčeva kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in pravilnik funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril

Med ugotovitvami komisija navaja, da je Pivčeva medijem oz. javnosti podala neresnične izjave s tem, ko je trdila, da njena sinova junija lani v hotelu Marina v Izoli nista spala na stroške občine, ampak da sta spala pri prijateljih, občina pa je krila stroške prenočitve njenima varnostnikoma. S tem je ravnala v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo funkcije ministrice, kar predstavlja kršitev integritete, nekdanja ministrica pa je kršila tudi določbe Etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi RS in ministrstvih, saj z omenjenim ravnanjem ni prispevala h krepitvi zaupanja javnosti v svoje delo in integriteto, so pojasnili pri komisiji.

Prav tako KPK jasno zapiše, da je Pivčeva v funkciji ministrice sprejela korist za svoja sinova v obliki plačila stroškov prenočitve v dneh od 31. 5. 2019 do 1. 6. 2019 v Hotelu Marina v Izoli v vrednosti 134 evrov, s čimer je ravnala v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije ter pravilnikom o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril.

Pivčeva je v vlogi ministrice isto ravnanje ponovila leto dni pozneje, in sicer od 12. 6. do 14. 6. 2020, a je bil tokrat znesek višji, za dve prenočitvi je znašal 226 evrov. Nekdanja ministrica prav tako ni izpolnila potrebnih obrazcev za evidentiranje prejetega darila oz. koristi in ju izročila kmetijskemu ministrstvu, s čimer je prav tako kršila pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril.

KPK: Izolski župan ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo

Komisija v ugotovitvah posebej opozarja na korupcijska tveganja, ki se pojavljajo v primerih, ko si funkcionarji brez ustreznih zapisov, korespondenc, uradnih vabil itd. z organizatorji uredijo pot, ki je sicer "službene narave", ima pa v praksi veliko elementov "zasebne narave", ter ko organ, funkcionar in drug pristojni organ ne more utemeljeno izkazati, kdaj se je na službeni poti funkcionarja (ali javnega uslužbenca) začel, prekinil in nadaljeval zasebni del oz. kdaj se je začel, prekinil in nadaljeval službeni del poti.

KPK je medtem končal postopek, ki ga je po aferi prenočitve Pivčeve v Izoli vodil tudi za župana Danila Markočiča. Postopek je v enem delu ustavil, v drugem delu pa je ugotovila ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe.

Sodišče zavrnilo zahtevek Aleksandre Pivec