Fotografija je simbolična. Foto: BoBo
Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Zagovornika načela enakosti je na diskriminacijo opozoril prijavitelj, ki je v enem od oglasov na spletnem portalu za oddajo nepremičnin našel podatek, da se nepremičnina oddaja izključno slovenskim družinam.

Kot so zapisali v sporočilu za javnosti, je zagovornik sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije. Ugotovil je, da je bil sporni pogoj za oddajo nepremičnine na željo lastnika v oglas dodan pozneje. "Nepremičninska agencija je diskriminatorno merilo v oglas dodala kljub pravilom objavljanja na nepremičninskem portalu, ki od vseh uporabnikov zahteva spoštovanje Zakona o varstvu pred diskriminacijo."

Zagovornik tako ugotavlja, da sta tako lastnik kot nepremičninska agencija ravnala diskriminatorno. "Prvi je dal navodilo za diskriminacijo, saj je navedel, naj v oglasu piše, da se nepremičnina oddaja izključno družini, in to slovenski. Agencija pa je navodilo upoštevala in tako od možnosti najema izključila tujce in vse, ki nimajo družine, kar pomeni diskriminatorno obravnavo na podlagi osebnih okoliščin državljanstva oziroma etničnega rodu in zakonskega stanu oziroma družinskega statusa," pojasnjujejo v uradu zagovornika.

Opozorili so, da so po zakonu o varstvu pred diskriminacijo fizične in pravne osebe dolžne spoštovati prepoved diskriminacije na področju ponujanja blaga in storitev, vključno s stanovanji. Zaradi navedb lastnika nepremičnine, da ni želel nikogar diskriminirati, dodajajo, da so za ugotovitev diskriminacije pomembne posledice, in ne, ali je bilo diskriminiranje namerno.