Na uradu, ki ga vodi Zdenka Čebašek Travnik, menijo, da bi morale varovati upnike in dolžnike. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Na uradu, ki ga vodi Zdenka Čebašek Travnik, menijo, da bi morale varovati upnike in dolžnike. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

"Varuh človekovih pravic se je aktivno vključil v postopek, v katerem se je v izvršilnem postopku izterjeval relativno nizek znesek dolga in višina katerega je bila v popolnem nesorazmerju z vrednostjo nepremičnine, na katero se je predlagala izvršba," so sporočili.
Pri tem opozarjajo, da je treba premisliti o obstoječih zakonodajnih rešitvah v takšnih primerih in razmisliti tudi o morebitnih dopolnitvah oziroma spremembah zakonodaje. Menijo, da bi bilo treba uravnotežiti varstvo upnika, tako da bi ta prišel do poplačila terjatve, hkrati pa bi bil zavarovan tudi dolžnikov obstoj.
Legitimna, a ne vedno pravična ureditev
"Ureditev, ki omogoča prodajo dolžnikove nepremičnine in zgolj zasleduje cilj, da se upniku v izvršilnem postopku omogoči, da pride do poplačila svoje terjatve, je sicer upravičena in legitimna. Menimo pa, da takšna ureditev v primerih, kot je izpostavljeni, ni v skladu z načelom sorazmernosti. Sicer je Varuh v konkretnem primeru naredil poizvedbo v zvezi s postopki. Odgovor še čakamo," so še zapisali.