Dogovora niso podpisali vsi sindikati javnega sektorja (med drugim gasilski), jih je pa bilo dovolj za veljavnost sporazuma. Foto: BoBo
Dogovora niso podpisali vsi sindikati javnega sektorja (med drugim gasilski), jih je pa bilo dovolj za veljavnost sporazuma. Foto: BoBo

To je začeten korak, ki morda ni tako odločen, kot se je napovedoval na začetku, je pa verjetno pomembnejši, kot se zdi ta trenutek.

Branimir Štrukelj
Štrukelj, Koprivnikar in Švarc o izkupičku sporazuma

Minister Boris Koprivnikar je zadovoljen, ker bo država lahko nadaljevala stabilno delovanje, pa tudi zato, ker so uspeli dogovor podpisati z "nespornim kvorumom". Od 40 reprezentativnih sindikatov jih je dogovor podpisalo 26, kar zadostuje za njegovo uveljavitev. Naj bi pa svoj podpis prispevali še nekateri sindikati.

Med tistimi, ki so se izrekli proti podpisu, so Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat vojakov Slovenije in Konfederacija slovenskih sindikatov, pa tudi Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije - Praktikum in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije - Fides.

Koprivnikar: Proračun bo stabilen
Kot je dejal Koprivnikar, jim je s podpisom dogovora uspelo zagotoviti, da bo v letu 2016 po eni strani državni proračun stabilen, po drugi strani pa bodo javni uslužbenci začeli počasi pridobivati tudi pri plačilu za svoje delo. Meni namreč, da je treba gospodarsko rast deliti z vsemi.

Štrukelj: Simbolni konec varčevanja
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je poudaril, da dogovor na simbolni ravni pomeni konec varčevalnega obdobja, kajti s tem dogovorom javne uslužbenke in uslužbenci prvič po dolgih letih izboljšujejo svoj položaj. "To je začeten korak, ki morda ni tako odločen, kot se je napovedoval na začetku, je pa verjetno pomembnejši, kot se zdi ta trenutek," je dejal Štrukelj.

Kaj prinaša dogovor?
Parafirani dogovor prinaša še vedno znižane, a vseeno precej višje regrese od letošnjih, septembra pa se bo raven osnovnih plač vrnila na raven iz junija 2012. Prihodnje leto bodo izplačana tudi napredovanja, ki pa niso bila predmet pogajanj. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo ostale na isti ravni kot letos. Ključne rešitve dogovora se bodo morale uveljaviti skozi spremembe kolektivnih pogodb in zakonodaje.

Kmalu znova za pogajalsko mizo
Vladni in sindikalni pogajalci se morajo dogovoriti še o postopnem sproščanju preostalih ukrepov, pa tudi o okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju med letoma 2017 in 2019. Pričakovati je, da bo ta dogovor sklenjen najkasneje do konca aprila 2016.


To je začeten korak, ki morda ni tako odločen, kot se je napovedoval na začetku, je pa verjetno pomembnejši, kot se zdi ta trenutek.

Branimir Štrukelj
Štrukelj, Koprivnikar in Švarc o izkupičku sporazuma