Socialni dialog, o katerem so sindikati govorili na tokratni konferenci, ni del pogovorov med socialnimi partnerji v sklopu sklepanja novega, državnega socialnega sporazuma. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Socialni dialog, o katerem so sindikati govorili na tokratni konferenci, ni del pogovorov med socialnimi partnerji v sklopu sklepanja novega, državnega socialnega sporazuma. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Drago Ščernjavič
"Če analiz in oceni ni, se vlada v 'dialogu' odziva le z vrstami ukrepov, s katerimi mi nismo seznanjeni, razen iz medijev; potem vlada že vnaprej izsiljuje dialog po politiki izvršenih dejstev," protestira Ščernjavič. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Po besedah sekretarja republiškega odbora Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Draga Ščernjaviča niso bili vključeni v dialog o noveli zakona o državni upravi in še pri dveh pomembnih uredbah. Pri več spremembah aktov o sistemizaciji na posameznih ministrstvih pa so imeli za pripravo stališč nerazumno kratek rok.

Tudi glede izhodišč za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna in izbora možnih vladnih varčevalnih ukrepov, o čemer so pisali mediji, se v zadnjih tednih po Ščernjavičevih besedah "deluje dokaj prikrito".
"Vlada ni niti oblikovala pogajalske skupine"
Ščernjavič je opozoril, da so v začetku marca v okviru pogajalske skupine 22 sindikatov javnega sektorja predlagali sestanek o teh temah, vendar so nanj prišli le višji državni uradniki, v uri in pol pa so sindikati dobili le malo pojasnil. Dogovorili pa so se o dialogu za področja, ki zadevajo javni sektor. A kolikor vedo, vlada za dialog s sindikati javnega sektorja še ni oblikovala niti pogajalske skupine.

Po Ščernjavičevih besedah so se že prej obrnili tudi na predsednika vlade Janeza Janšo in podali konkretne predloge in pobude. Kot že večkrat so v sindikatu opozorili na možnosti za zmanjševanje stroškov pri javnih naročilih, pa na ugotovitve in priporočila Računskega sodišča ter protikorupcijske komisije, je povedal predsednik SDOS-a Frančišek Verk.

V sindikatu so neformalno pridobili nabor ukrepov za racionalizacijo delovanja države, ki naj bi bil v medresorskem usklajevanju. Verk pritrjuje ugotovitvi, da gre večinoma za varčevanje pri masi plač.

"Vlada naj pripravi natančno analizo ukrepov"
A v sindikatu vlado pozivajo, naj pred oblikovanjem nadaljnjih ukrepov predstavi natančno analizo odziva proračunskih uporabnikov na vladna navodila za pripravo predloga rebalansa proračuna. Predvsem jih zanima, kakšen je predviden finančni učinek.

Kot je pojasnil Ščernjavič, se vladna navodila namreč med drugim dotikajo licenčnin, stroškov za službena vozila, podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd. In v sindikatu zdaj pričakujejo ocene o prihrankih pri posameznih točkah. To je po mnenju sindikata lahko osnova za vodenje nadaljnjega socialnega dialoga.

"V predlogu ni varčevanja pri javnih naročilih"
Pri tem Ščernjavič opozarja, da so med naborom ukrepov, ki so ga neformalno pridobili, in njihovimi predlogi za varčevanje velika razhajanja. Kot pravi, med prvimi na primer ni zajeto varčevanje pri javnih naročilih ali gospodarjenju s stvarnim premoženjem. V sindikatu še pravijo, da bo v četrtek popoldne seja ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in na njej pričakujejo pojasnila.