V torek so vladni pogajalci pred sindikate prišli s predlogom, v katerem vztrajajo pri 15-odstotnem znižanju plač v javnem sektorju, te bi se znižale 1. junija letos. Foto: MMC RTV SLO
V torek so vladni pogajalci pred sindikate prišli s predlogom, v katerem vztrajajo pri 15-odstotnem znižanju plač v javnem sektorju, te bi se znižale 1. junija letos. Foto: MMC RTV SLO
Pogajanja brez dogovora
Manj državnih pogrebov
Nov vladni predlog za vzdržne finance

Vlada je na pogajanja prišla z že tretjim predlogom, s katerim bi dosegli podoben izplen v znižanju mase plač. Višje plače bi se tako bolj znižale, nižji plačni razredi bi bili manj na udaru.
Po vladnem predlogu bi se plače s 1. junijem znižale za približno deset odstotkov, od tega pet odstotkov linearno za vse razrede, nadaljnjih pet odstotkov pa v obliki zmanjšanja razpona med plačnimi razredi.
Ob tem bi vlada 1. junija izplačala tudi prvo četrtino odprave plačnih nesorazmerij, hkrati pa odpravila varovane plače. Zadnjo četrtino nesorazmerij bi izplačala s prvim dnem prihodnjega leta. Vlada tudi predlaga, da bi se pravice do napredovanja v višji plačni razred priznavale tudi letos, a bodo višje plače upravičencem začeli izplačevati 1. junija 2013.

Štrukelj ni navdušen
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je pojasnil, da bo svoje stališče do danes predlaganih varčevalnih ukrepov najprej predstavil vladi, medijem pa je pred začetkom pogajanj dejal, da "ni najboljše volje". Meni, da država ne popušča in želi nesprejemljivo poseči v plače. Napovedal je, da se bo pogajalska skupina sindikatov sestala v četrtek zvečer, ko bodo preučili, kako naprej.

Ščernjavič: Predlog manj slab
Po besedah vodje pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Draga Ščernjaviča je vladni predlog med najslabšimi različicami sicer manj slab, a še vedno zelo slab. Sindikati se v svojem predlogu vladi opirajo na ustavno sodišče, ki je po Ščernjavičevih neformalnih informacijah odločilo, da bi morala vlada odpraviti tretjo in četrto četrtino plačnih nesorazmerij. Kot je pojasnil, je odprava plačnih nesorazmerij "predpogoj predpogoja" za dogovor. Danes bo po njegovih napovedih beseda tekla tudi o regresih.

Miščević: Predlog malo bolj človeški
Sekretar Sindikata carinikov Slovenije Dušan Miščevič pa je dejal, da je predlog "malo bolj človeški". Predlog po njegovih besedah sicer na različne plačne razrede učinkuje različno. Plača se bo namreč izdatneje znižala uslužbencem v višjih plačnih razredih.

Sindikati so še pred današnjimi pogajanji vladi predlagali znižanje razlik med plačnimi razredi. Po Pličaničevih besedah niti ne gre za nov predlog, ampak za eno izmed modifikacij že doslej predlaganih različic.

Pogajanja brez dogovora
Manj državnih pogrebov
Nov vladni predlog za vzdržne finance