Varčevalo se bo tudi v DZ-ju. Foto: BoBo
Varčevalo se bo tudi v DZ-ju. Foto: BoBo

Predlog so podprli vsi vodje poslanskih skupin, razen Janka Vebra (SD), ki se je vzdržal.

Izvajale naj bi se le nujne naložbe
Generalna sekretarka DZ-ja Mojca Prelesnik je pojasnila, da se bo s predlaganim rebalansom znižal integralni del proračuna za en milijon in 62 tisoč evrov. Postavko za materialne stroške bodo tako znižali s 6,04 na 4,8 milijona evrov, za naložbe z 2,3 na 1,5 milijona evrov, za strokovno pomoč poslancem z 2,4 na 2,3 milijona evrov, postavka za plače pa se bo s 15,9 milijona evrov zvišala na 17 milijonov, saj so v njo všteta tudi nadomestila nekdanjim poslancem, česar v času sprejemanja proračuna zaradi predčasnih volitev ni bilo mogoče predvideti. Pri tej postavki so po njenih besedah upoštevana tudi izhodišča vlade, torej znižana skupna masa plač za 10 odstotkov.

"Te številke še omogočajo normalno delo DZ-ja. Nadaljnje nižanje bo težko omogočalo normalno delo," je zatrdila. Pojasnila je še, da se bodo pri izvajanju naložb osredotočili le na nujne naložbe, ki jih ne morejo več odlašati, saj bi v nasprotnem primeru lahko nastala škoda. Predsednik DZ-ja Gregor Virant je ob tem dodal, da nameravajo prenoviti informacijski sistem DZ-ja in dvigala.

"Nobenih novih vozil, računalniške opreme in telefonov," je še pojasnil Virant in dodal, da se bo tudi dovoljeni znesek za uporabo telefonov za poslance znižal s 3.000 na tisoč evrov letno, reprezentanca pa naj bi se razpolovila. Prepričan je, da bi DZ s temi posegi pokazal zgled pri zategovanju pasu pri javni porabi.

Veber: Rebalans prehiteva socialni sporazum
Veber je opozoril, da kolegij z rebalansom proračuna DZ-ja prehiteva socialni dialog. "Ne bi želel, da bi ugotovili, da smo se odločili za nekaj, kar ne bi bilo treba, in da bodo naši delavci na slabšem," je poudaril in dodal, da rebalansa brez potrebnih podatkov ne more podpreti, ker je povsem nerealen.

Virant mu je odgovoril, da s sprejetim rebalansom ne bi ničesar prejudicirali in da bi kolegij, če ne bi sprejel predloga rebalansa, blokiral pripravo rebalansa celotnega proračuna, saj bi bil DZ v tem primeru edini proračunski porabnik, ki ne bi imel pripravljenega finančnega načrta.

Tanko za varčevanje pri poslanskih stanovanjih
Jože Tanko (SDS) je med drugim predlagal, da se začne varčevati tudi pri poslanskih stanovanjih. Po njegovem bi bilo ceneje, če bi se poslancem namesto stanovanja dodelil mesečni pavšal za prenočitve. Kolegij je zato službam DZ-ja predlagal, da pripravijo predloge za varčevanje na tem področju.

Kolegij je tudi sprejel sklep, da naj službe DZ-ja pripravijo spremembe zakona o varstvu okolja, ki bi omogočile ukinitev sveta za varstvo okolja, s čimer bi DZ privarčeval okoli sto tisoč evrov. Proti sklepu je glasoval samo Janko Veber.