Volivci in volvke lahko še danes vložijo zahtevo za glasovanje po pošti. Foto: MMC RTV SLO
Volivci in volvke lahko še danes vložijo zahtevo za glasovanje po pošti. Foto: MMC RTV SLO

Gre za volivce v domovih za starejše občane, bolnišnicah, zdraviliščih ter zaporih in priporih. Poleg volivcev iz tujine namreč na referendumu lahko po pošti glasujejo tudi nekateri volivci iz Slovenije. To so volivci v domovih za starejše občane, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, in volivci, ki bodo na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnici, v zdravilišču ali v zaporu.

Glasovnico treba vrniti do 9. aprila
Volivci, ki se bodo prijavili za glasovanje po pošti, bodo na dom prejeli glasovnico, ki jo morajo vrniti dan pred izvedbo referenduma, torej do 9. aprila. Volivci, ki jim bo po pošti poslano gradivo, bodo v volilnih imenikih označeni in v nedeljo, 10. aprila, ne bodo mogli glasovati na voliščih. Tako denimo volivec, ki je zahteval glasovanje po pošti, pa je bil odpuščen iz bolnišnice in gradiva ni prejel, vseeno ne bi mogel glasovati na volišču.

Tisti volivci, ki se zaradi bolezni ne bi mogli zglasiti na volišču, pa lahko do 7. aprila še vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.