Posledice neposluha politike za težave vojakov se po mnenju sindikatov z obrambnega področja izražajo pri povečevanju bega pripadnikov iz Slovenske vojske. Foto: BoBo
Posledice neposluha politike za težave vojakov se po mnenju sindikatov z obrambnega področja izražajo pri povečevanju bega pripadnikov iz Slovenske vojske. Foto: BoBo

Prav tako se v plačah na mednarodnih misijah ali mirnodobni strukturi SV-ja v tujini v niti eni točki ne ovrednoti strokovnost vojaškega letalstva, pa čeprav gre to za poklic, ki se po vseh standardih uvršča med najzahtevnejše, tako po znanju kot tudi nevarnosti. Tako je pilot, ki leti za namene strateškega letalskega prevoza v najnevarnejše države, kot so Irak, Afganistan, Srednjeafriška republika itd., plačan skoraj identično kot neki častnik uradnik, delujoč v Bruslju.

Predsednik sindikata vojaških pilotov Tobija Cukjati o odnosu do vojaških pilotov
foto: Blaž Kosovel
V sindikatu vojaških pilotov pravijo, da je po plačni uredbi pilot začetnik plačan isto kot najizkušenejši pilot inštruktor. Foto: MMC RTV SLO
Slovenija v breme Natu

Odbor DZ-ja za obrambo bo imel ta teden dve seji, na katerih se bo ukvarjal s "slabimi" razmerami v Slovenski vojski. Na današnji seji obrambni odborniki DZ-ja na zahtevo poslanske skupine NSi-ja razpravljajo o stanju v slovenskem obrambnem sistemu in nizki operativni sposobnosti Slovenske vojske. V petek pa bodo na pobudo, skupaj s člani komisije DZ-ja za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, razpravljali o domnevnih diskriminacijah v Slovenski vojski, in sicer na podlagi dopisa Sindikata vojakov Slovenije.

V sindikatu vojakov namreč menijo, da so pripadniki Slovenske vojske diskriminirani v primerjavi z drugimi javnimi uslužbenci, saj zoper ukaze, ki odločajo o pravicah iz delovnega razmerja, nimajo sodnega varstva na delovnem sodišču - denimo če jim z ukazom odvzamejo del plače ali pa jih premestijo v slabše plačne razrede. Zaradi tega so tudi že vložili nekaj tožb na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP).

Sindikat vojakov vladi v dopisu predlaga tudi zakonodajne spremembe, in sicer da bi plače vojakov določali po kolektivni pogodbi, in ne z vladno uredbo, da bi bili vojaki enako plačani za svoje delo kot drugi zaposleni ter da bi vojaki, ki so odpuščeni iz zdravstvenih razlogov, imeli dovolj časa, da si uredijo pravice iz invalidskega zavarovanja. Prav tako pa si želijo ukinitev starostne omejitve 45 let za vojake za delo na obrambnem področju.

Na sejo odborov so vabljeni tudi trije drugi sindikati s področja za obrambo (Sindikat vojske, obrambe in zaščite, sindikat ministrstva za obrambo in sindikat pilotov), ki želijo predstaviti tudi svoje predloge, kaj bi morala vlada spremeniti oz. popraviti v obrambnem resorju.

Politika kriva za beg vojakov?
"Stanje na obrambnem področju, na katerega z odločno kritiko opozarja tudi Nato, je posledica ravnanja vlade in dosedanjih varčevalnih ukrepov. Vlada ne namerava vzpostaviti socialnega dialoga in tako sili obrambni sistem k popolnemu razpadu. Ravnanje vlade lahko ocenimo tudi kot ustavno sporno, kar se kaže predvsem pri sistematičnih kršitvah pravic delavcev na obrambnem področju," so zapisali trije sindikati v svojem dopisu.

Posledice neposluha politike za težave vojakov se po njihovih navedbah izražajo tudi pri povečevanju bega pripadnikov iz Slovenske vojske, ki se stopnjuje oziroma povečuje, zaradi česar se število vojakov intenzivno zmanjšuje: "Obrambno-varnostni sistem je namenjen za obrambo države in njenih državljanov in je na resni preizkušnji."

Med svojimi zahtevami pa so med drugim navedli popravo storjenih krivic v enotnem plačnem sistemu zaposlenim v obrambnem resorju, ker so jim varčevalni ukrepi znižali plače tudi do 50 odstotkov, primerljivost plače vojakov s plačami drugih vojakov, ki so članice EU-ja, in prav tako sklenitev kolektivne pogodbe za obrambni resor.

Vlada ne spoštuje zakonov
"Najbolj prepoznavna diskriminatornost je dejstvo, da se vlada noče z nami pogajati o zahtevah, ki jih že imamo zapisane v zakonih, vlada se do danes ni opredelila do njih, npr. do subvencioniranja vrtca, kar je tudi zapisano v zakonu, višino subvencije pa bi morala vlada določiti z uredbo. Nepravilnosti je ogromno," pravi izvršni sekretar sindikata MO Marjan Lah. "Če vlada ne bo prisluhnila našim legitimnim zahtevam, si bo morala odrezati velik kos pogače za krivdo, kamor leti obrambni resor."

Med pomanjkljivosti v SV-ju, kar zadeva pravice pripadnikov, pa bi po njegovem mnenju morali nemudoma urediti karierno pot vojakov po 45. letu starosti. "Plačni sistem je bil tako stoičen, da vojaki po desetletju ali več službovanja v vojski nimajo svetle prihodnosti," opozarja Lah.

Po obstoječi zakonodaji vojak, ki je dopolnil 45 let, zaradi starostne omejitve ne izpolnjuje več pogoja za zaposlitev v SV-ju. Zato morajo poiskati novo zaposlitev, kar pa je v trenutni situaciji na trgu dela vse prej kot preprosto.

Lah pravi, da so številnim vojakom, ki so dopolnili 45 let starosti, našli novo zaposlitev, in sicer na 13 regijskih centrih za obveščanje (tel. številka 112). "Vendar se zdaj večje število vojakov približuje 45. letu in to ne bo več primerna rešitev," poudarja.

Piloti plačani kot uradniki
"Strinjam se z navedbo, da so pripadniki SV-ja diskriminirani. Žal so neurejene razmere že znotraj same organizacije, predvsem pa se diskriminacija kaže pri mačehovskem odnosu države do lastne vojske," pravi predsednik sindikata vojaških pilotov Tobija Cukjati in dodaja, da bi morala država zvišati obrambni BDP in zvišati osnovne plače vsem pripadnikom SV-ja, ki so po njegovem mnenju nedopustne.

"Te težave se kažejo tudi na področju statusa vojaških pilotov. Po plačni uredbi je pilot začetnik plačan isto kot najbolj izkušen pilot inštruktor. Oba sta plačana slabo, sploh v primerjavi s tujimi vojaškimi letalskimi silami ali civilnimi piloti. Prav tako se v plačah na mednarodnih misijah ali mirnodobni strukturi SV-ja v tujini v niti eni točki ne ovrednoti strokovnost vojaškega letalstva, pa čeprav gre to za poklic, ki se po vseh standardih uvršča med najbolj zahtevne, tako po znanju kot tudi nevarnosti," je še pojasnil Tobias.

Tako je po njegovih besedah pilot, ki leti za namene strateškega letalskega prevoza v najnevarnejše države, kot so Irak, Afganistan ali Srednjeafriška republika, plačan skoraj identično kot častnik uradnik v Bruslju.

Prav tako se v plačah na mednarodnih misijah ali mirnodobni strukturi SV-ja v tujini v niti eni točki ne ovrednoti strokovnost vojaškega letalstva, pa čeprav gre to za poklic, ki se po vseh standardih uvršča med najzahtevnejše, tako po znanju kot tudi nevarnosti. Tako je pilot, ki leti za namene strateškega letalskega prevoza v najnevarnejše države, kot so Irak, Afganistan, Srednjeafriška republika itd., plačan skoraj identično kot neki častnik uradnik, delujoč v Bruslju.

Predsednik sindikata vojaških pilotov Tobija Cukjati o odnosu do vojaških pilotov
Slovenija v breme Natu