Stavkali bodo vozniki avtobusov v podjetjih Arriva Dolenjska in Primorska, Arriva Štajerska ter Alpetour potovalna agencija. Foto: BoBo
Stavkali bodo vozniki avtobusov v podjetjih Arriva Dolenjska in Primorska, Arriva Štajerska ter Alpetour potovalna agencija. Foto: BoBo

Stavka, ki so jo napovedali v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije in v Sindikatu KNSS Neodvisnost bo trajala do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev. Predsednik stavkovnega odbora pa je Endre Mesaroš, ki je pred kratkim prejel odpoved pri Arrivi z očitkom, da je z javnimi izjavami posegal v dobro ime in ugled družbe.

Udeleženci se bodo med stavko zbirali na avtobusnih postajah ali v garažah. Delo voznikov bo v času stavke ustavljeno, v skladu z zakonom o stavki pa se bo izvajal minimum delovnega procesa. Avtobusi bodo tako vozili v času jutranje in popoldanske konice ter ves čas na tistih linijah, ki vozijo do bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov.

Dvig urne postavke, preklic sankcij, nova kolektivna pogodba ...
Sindikata zahtevata dvig urne postavke za voznike avtobusov na sedem evrov. Prav tako zahtevata, da delodajalci pri določanju pravic iz naslova delovnega časa voznikov na avtobusnih linijah do 50 kilometrov upoštevajo določbe zakona o plačanih odmorih ter času razpoložljivosti, ki se všteva v delovni čas. Pričakujeta pa tudi tudi, da delodajalci v skupini Arriva Slovenija prekličejo "vse sankcije, ki so jih bili deležni člani sindikata zaradi svojega sindikalnega dela". Med zahtevami pa je tudi sklenitev kolektivne pogodbe, ki bo urejala področje napredovanja in nagrajevanja voznikov avtobusov.

Sindikata zahtevata še, da delodajalci znova začnejo vplačevati premije obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse voznike, ki izpolnjujejo merilo, da na delovnem mestu preživijo 80 odstotkov svojega delovnega časa. Prav tako pa morajo delodajalci dosledno začeti spoštovati 19. člen pravilnika o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj, ki med drugim navaja, da mora biti avtobus na avtobusnem postajališču toliko prej, da je do odhoda po voznem redu mogoče opraviti vsa potrebna opravila v zvezi s prevozom.

Napetosti med Arrivo in sindikatom
Da je komunikacija med delodajalcem in sindikatom v skupini Arriva Slovenija načeta, pričajo dogodki v pretekih tednih, ko je predsednik sindikata poklicnih voznikov avtobusov Slovenije in voznik pri Arrivi Slovenija Endre Mesaroš po javnem opozarjanju o težavah z neprimernostjo delovnega časa avtobusnih prevoznikov, ki so zaradi panožne kolektivne pogodbe plačani po nižji urni postavki za čas razpoložljivosti.

Mesaroš je ob tem opozoril tudi na nekatere pomanjkljivosti pri merjenju delovnega časa pri svojem delodajalcu in poudaril dvom o tehnični ustreznosti nekaterih vozil. Po teh izjavah pa je podjetje Arriva Dolenjska in Primorska, d. o. o., Mesaroša obtožilo, da je posegel v ugled in dobro ime delodajalca, in sprožilo postopek odpovedi delovnega razmerja.

Delodajalcem presežki, voznikom životarjenje
Odpoved, ki jo je odvetnica družbe Mesarošu vročila v nedeljo kar na avtobusu, ki ga je vozil, je po oceni Generalnega sekretarja Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjana Volfa napad na sindikalizem in delavstvo. Volf je ob tem v izjavi za javnost zapisal še, da je Mesaroš borec za delavske pravice, ki je videl, da so težave voznikov v podjetju, ki je v večinski tuji lasti, podobne težavam, s katerimi se spoprijema velika večina voznikov avtobusov.

Na podlagi tega spoznanja je Mesaroš lani ustanovil sindikat voznikov avtobusov Slovenije. V KS 90 ob tem poudarjajo, da je bila ta odločitev med vozniki sprejeta z navdušenjem, "nekoliko manj pa pri predstavnikih kapitala v dejavnosti cestnega potniškega prometa, kjer imajo zadnja leta delodajalci presežke prihodkov nad odhodki, vozniki avtobusov pa životarijo s slabimi delovnimi pogoji in prenizkim plačilom".