Koprivnikar je opozoril tudi na nefleksibilnost financiranja po sistemu, kolikor je denarja, toliko se ga razdeli in ga nato vsak porabi, namesto da bi prešli na programsko financiranje, kjer se financirajo naloge in doseženi rezultati. Foto: BoBo
Koprivnikar je opozoril tudi na nefleksibilnost financiranja po sistemu, kolikor je denarja, toliko se ga razdeli in ga nato vsak porabi, namesto da bi prešli na programsko financiranje, kjer se financirajo naloge in doseženi rezultati. Foto: BoBo

V organizaciji Uradnega lista v Ljubljani se je začel dvodnevni kongres javnega prava, namenjen poslovanju subjektov javnega prava in učinkoviti rabi javnih sredstev.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je uvodoma spomnil, da je bila lani sprejeta strategija razvoja javne uprave, ter njena načela strnil v stavek: "Vsak dan odgovorno, v sodelovanju iščemo inovativne rešitve za boljše in učinkovite javne storitve".

"Generalno gledano, potrebujemo prehod od procesne organiziranosti k ciljni organiziranosti," je dejal. V zakonodaji imamo namreč po njegovih besedah natančno opredeljene procese, ki jih je treba izvesti, določiti pa bi morali, kaj so naloge oz. cilji, ki jih je treba doseči, in da so ti cilji merljivi.

Koprivnikar je opozoril tudi na nefleksibilnost financiranja po sistemu, kolikor je denarja, toliko se ga razdeli in ga nato vsak porabi, namesto da bi prešli na programsko financiranje, kjer se financirajo naloge in doseženi rezultati.

Varčevanje je problem
Linearni pristop k varčevanju zaradi krize je označil za problem, saj se ni izboljšala učinkovitost, ampak so se le zmanjševala sredstva. Pri tem je poudaril, da je treba preiti do vsakodnevnega spraševanja, kako bi lahko učinkoviteje, racionalneje in inovativneje organizirali storitve.

Ob dilemi, ali naj država sama organizira določene storitve ali jih kupi, je njegov odgovor, da je nakup storitev smiseln, ko je to racionalneje, kot če jih organizira sama. Treba pa je paziti, da javne storitve ostanejo javne, da niso vir dobička zasebnih izvajalcev, vendar pa morajo imeti vsi, ki te storitev izvajajo, ustrezne prihodke.

Koprivnikar je med drugi opozoril še na pomen sodelovanja, po njegovih besedah je treba okrepiti tudi izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev, najti načine, da se v javni sektor pripelje inovativnost, velik izziv pa vidi tudi pri prožnem ravnanju z javnimi uslužbenci.