Nujna ali nenujna medicinska pomoč. Pacientov ne bi smeli razvrščati medicinski tehniki, je stališče zdravstvene stroke. Foto: MMC RTV SLO
Nujna ali nenujna medicinska pomoč. Pacientov ne bi smeli razvrščati medicinski tehniki, je stališče zdravstvene stroke. Foto: MMC RTV SLO
Janez Remškar
Urgenca obravnava ogromno nenujnih primerov, je izpostavil Janez Remškar z ministrstva za zdravje. Foto: MMC RTV SLO
Urgenca
Zdravstveni tehnik ni kriv, ker protokolov in navodil za pravilno ravnanje ni, je dejal Janez Remškar. Foto: MMC RTV SLO

Ker ni ustreznih navodil in protokolov, ne moremo sankcionirati posameznika.

Janez Remškar

Pekoča bolečina v vratu in za prsnico rdeča luč za vsakogar.

Mnenje Janeza Remškarja kot zdravnika
Zakaj je umrl makedonski delavec?

"Ker ni ustreznih navodil in protokolov, ne moremo sankcionirati posameznika", je dejal Janez Remškar, direktor direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje. Upravni nadzor (izvedlo ga je ministrstvo za zdravje) je sicer ugotovil več pomanjkljivosti, med katerimi najbolj izstopajo neurejena triaža in neustrezni prostori, ki otežujejo komunikacijo med osebjem in bolniki.

Remškar sicer poudarja, da "urgenca" obravnava zelo visok odstotek nenujnih stanj, primer smrti makedonskega delavca pa je tragična nesreča. Znova je poudaril, da država poskrbi za vse primere nujnih obravnav bolnikov brez zdravstvenega zavarovanja, saj se stroški krijejo iz proračuna.

Zdenka Tičar z ministrstva za zdravje pa je potrdila, da umrli, po podatkih, ki so jih pridobili iz zavarovalnice, ni imel urejenega zdravstvenega zavarovanja, da ni bil v delovnem razmerju in da ga je delodajalec dan pred dogodkom odjavil iz zavarovanja.

Ministrstvo pripravilo seznam ukrepov
Ministrstvo že pripravljavlja nova navodila za delo s pacienti v okviru sprejema pacienta v primeru nujne medicinske pomoči, ki bodo pripravljena še letos. Drugi ukrepi ministrstva se nanašajo na pripravo dokumentacije, ki podpira procese nujne medicinske pomoči, nadzor v službah nujne medicinske pomoči v zvezi z obveščenostjo zaposlenih, vzpostavitev registra obravnave nevarnih dogodkov in izobraževanje o ravnanju v teh primerih, v zdravstvene šole in na fakulteto pa želi ministrstvo kot obvezno študijsko vsebino uvesti kurikul o komunikaciji. K temu bo pozvalo pristojne za šolske programe.

"Tehniki ne bi smeli razvrščati pacientov"
Poleg upravnega je bil po smrti delavca odrejen tudi strokovni odbor, ki ga je izvedla Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Zbornica bo prve izsledke posredovala ljubljanskemu zdravstvenemu domu, zato naj bi o konkretnih izsledkih javnost več izvedela v naslednjih dneh, je dejal Remškar. Kljub vsemu pa je mnenje stroke na področju triaže (razvrščanja pacientov na nujne in nenujne) znano. Gre za delo, ki ga ne bi smel opravljati zdravstveni tehnik.

Remškar se v postopek triaže ni želel spuščati, saj bo o tem več povedal strokovni nadzor, a je dejal in pri tem posebej poudaril, da tako meni kot zdravnik, in da ne gre za stališče direktorata, da je "pekoča bolečina v vratu in za prsnico rdeča luč za vsakogar."

Nadzor odkril številne pomanjkljivosti
Upravni nadzor sicer med drugimi odkritimi nepravilnostmi našteva še neizdelan sistem komunikacije v sami organizaciji. Poleg tega se sistema izobraževanja, ki je predpisan, ne upošteva dosledno, protokolov za triažo, sistema varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave pa ni. Neurejeno je tudi sporočanje varnostnih incidentov, kar je pomanjkljivost, ki predstavlja tveganje tako za paciente kot za osebje in Zdravstveni dom Ljubljana.

Kljub ostrim bolečinam v prsih odšel domov in umrl
Spomnimo. 48-letni makedonski delavec Ferit Saiti je zaradi ostrih bolečin v prsih konec maja obiskal službo za nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu Ljubljana. Zdravstveni tehnik ga je opozoril, da nima urejenega zdravstvenega zavarovanja in da bo moral v primeru, da se izkaže, da pregled ni bil nujen, tega plačati. Razpon plačila bi lahko znašal od 20 do 100 evrov. Delavec se je odločil, da ne bo počakal na pregled, in se je vrnil domov (v sobo hotela Lipa) in čez nekaj časa v hotelski sobi umrl.

Delavec ni bil zdravstveno zavarovan
Po tragični smrti sta se vneli polemika o tem, da delavec najverjetneje ni vedel, da nujno zdravniško pomoč osebam brez zavarovanja plača država, in polemika o domnevno neurejenih statusih migrantskih delavcev v Sloveniji. Nato pa se je oglasil Alija Sulejmanoski, zastopnik agencije za zagotavljanje dela Merlinbau, pri kateri je bil umrli zaposleni Saiti, in zatrdil, da je bilo delavčevo zdravstveno zavarovanje primerno urejeno.

Sulejmanoski je svoje trditve dokazoval s kopijami obrazca, na katerem Zavod za zdravstveno zavarovanje ki potrjuje, da je delodajalec poravnal obveznosti. Zdravstveni dom namreč krivdo pripisuje prav agenciji, za časnik Večer pa so po tragični smrti Ferita Saitija povedali, da je medicinski tehnik podatke o zavarovanju preveril v bazi podatkov, za katerih točnost je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdenka Tičar z ministrstva za zdravje pa je potrdila, da je delodajalec umrlega odjavil dan pred dogodkom in da delavec ni bil (več) v delovnem razmerju.

Kresalova "šokirana" nad rezultati nadzora
Na ugotovitve nadzora v ZD Ljubljana se je "šokirana" odzvala tudi ministrica za notranje zadeve, Katarina Kresal. "V Sloveniji, za katero velja, da je tudi socialna država, nihče ne bi smel umreti zaradi neurejenega zavarovanja, kaj šele, da bi takšno ugotovitev legitimno v svoje poročilo zapisal državni organ," je prepričana predsednica LDS-a, ki ob tem dodaja še, da mora biti zdravstveni sistem "urejen tako, da so ljudje, ki pridejo na urgenco, tudi ustrezno obravnani, še posebej, če je od tega lahko odvisno njihovo življenje". Nadzor bi moral predvsem ugotavljati in odpravljati takšne pomankljivosti, da se podobne tragedije ne bi več dogajale, je še prepričana ministrica.

Ker ni ustreznih navodil in protokolov, ne moremo sankcionirati posameznika.

Janez Remškar

Pekoča bolečina v vratu in za prsnico rdeča luč za vsakogar.

Mnenje Janeza Remškarja kot zdravnika
Zakaj je umrl makedonski delavec?