Dijaki gimnazije Rudolfa Maistra v Kamniku sedijo vsak za svojo mizo, pouk je organiziran v telovadnici. Foto: BoBo
Dijaki gimnazije Rudolfa Maistra v Kamniku sedijo vsak za svojo mizo, pouk je organiziran v telovadnici. Foto: BoBo

Izobraževanje na daljavo zaradi epidemije covida-19 se končuje za učence prvih treh razredov in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki so se vrnili v učilnice.

Živžav se je ponovno zaslišal tudi v vrtcih, kamor se je vrnila približno polovica vpisanih otrok. Ob prihodu v vrtec je treba upoštevati poseben protokol. Otroke do garderob in igralnic pospremijo starši, ki si pri vhodu razkužijo roke, nositi pa morajo tudi zaščitno masko. Skupine so manjše, priporočeno je, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem, a se za zdaj odsvetuje uporaba zunanjih igral.

Otroci so se razveselili prijateljev

Pouk v osnovnih šolah se je danes začel za 64.497 učencev prve triade oziroma 34,4 odstotka vseh šolajočih. Ker je osnovna šola obvezna, so se morali v šolske klopi vrniti vsi otroci, razen tistih, ki spadajo v rizične skupine. Ti bodo imeli še naprej pouk na daljavo, za njihove starše pa iz tega izhaja pravica, da glede izostanka v službi uporabijo razpoložljive možnosti iz delovne zakonodaje.

V vrtce prišla približno polovica prijavljenih otrok

Ob tem so se otroci najbolj razveselili svojih prijateljev. "Veselim se šole in učiteljic, ker sem bila zelo dolgo doma. Pogrešam prijatelje," je povedala prvošolka Manca iz Celja, ki se zaveda tudi tega, da bo v šoli po dvomesečnem premoru vendarle precej drugače, saj bo treba upoštevati stroge zaščitne in higienske ukrepe. "Vem, da si bomo morali veliko umivati roke in da bomo morali biti malo bolj narazen."

Stik v živo so pozdravili tudi pedagoški delavci, ki so staršem zagotovili, da bodo za najmlajše ob upoštevanju številnih higienskih priporočil dobro poskrbeli. Ob tem so nekateri ravnatelji ponovno izpostavili težave s kadrom zaradi manjših skupin, ki zahtevajo več učiteljev. Na Osnovi šoli Rodica je tako iz desetih oddelkov nastalo 20 skupin. "Vsaka je potrebovala svojega učitelja, dodaten pedagoški kader smo potrebovali tudi za vključitev otrok v jutranje varstvo in podaljšano bivanje," je pojasnila ravnateljica Milena Vidovič.

Kako uresničljiva so navodila?

Smernice za preprečevanje širjenja okužbe je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, v javnosti pa so sprožile nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti. Kljub temu so ravnatelji zagotovili, da bodo skušali upoštevati vse.

Med drugim v šolah pouk za vsako skupino poteka le v eni učilnici, kjer učenci pojedo tudi malico. Učne skupine so manjše, zaposleni morajo nositi maske, prostore morajo redno prezračevati.

Opozorila pedagoške stroke o neuresničljivosti navodil, kadrovskih težavah in obsežnih dodatnih obremenitvah učiteljev je na tako imenovani "drugi prvi šolski dan" komentirala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Kot je povedala za Televizijo Slovenja, so ravnatelji delo organizirali tako, da teče kot običajno. Če bi bilo treba opraviti nadure ali zagotoviti pomoč od kje drugje, vključno s študenti pedagoške stroke, pa bodo to reševali s skupnimi močmi, je še zagotovila. Ocenila je, da je današnja vrnitev v šole in vrtce "z veliko mero odgovornosti, razumevanja in potrpežljivosti" potekala "zelo dobro".

V šolah se je znova oglasil šolski zvonec

Vrnitev maturantov

V šolo so se vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, saj se z učitelji pripravljajo na zaključne in maturitetne izpite v razredu. Pri tem ravnatelji opozarjajo na potrebo po psihološki pripravi dijakov. Prva jutranja srečanja v gimnazijskih prostorih so bila prijetna. "Veseli so, da so spet skupaj s profesorji in profesoricami, in verjamem, da bomo ta teden, ko je pouk, in v naslednjih tednih, ko bodo priprave na maturo, z njimi zelo dobro delali," je prepričan ravnatelj Prve gimnazije Maribor Herman Pušnik.

V Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana so pouk za zaključne letnike in maturante organizirali tako, da so dijake razdelili po skupinah, v katerih je največ 13 dijakov. Dijakom ob vhodu v šolo po navedbah ravnatelja Gvida Jagra razdelijo zaščitno opremo oz. zaščitno masko.

"Njihove urnike smo priredili tako, da so na šoli največ tri oz. štiri ure. V prvem tednu potekajo priprave na maturo kot tudi popravljanje ocen za nazaj, zadnji letniki s tem tednom končujejo pouk, naslednji ponedeljek, 25. maja, bo podelitev spričeval," je pojasnil Jager.

Poleg vsega, kar je potrebno v zvezi z znanjem in pripravo na maturo, je treba po njegovem mnenju dvigniti psihološko plat dijakov, ki niso bili v stiku s šolo. Matura je namreč vsaj v polovičnem deležu tudi psihološki preizkus in ne zgolj preizkus znanja, je prepričan.

Dijaki so se lahko vrnili tudi v dijaške domove, kjer morajo bivati po sobah posamezno, posebna pravila pa veljajo tudi v skupnih prostorih. Ravnatelji posameznih domov ocenjujejo, da se je vrnila večina dijakov zaključnih letnikov, ki so osredotočeni predvsem na učenje za maturo. Večina zaposlenih v domovih je na čakanju, dejavnosti so okrnjene. V ljubljanskem Dijaškem domu Bežigrad je tako zaprt fitnes, prav tako vsi športni prostori v notranjosti.

Znova je stekel tudi pouk v osnovnih šolah s prilagojenim programom. V organizacijski enoti Levstikov trg Centra Janeza Levca je izvajanje varnostnega protokola potekalo gladko, kar gre pripisati tudi manjšemu številu učencev v oddelku, je ocenil vodja enote Josip Šerbetar.

Univerze bodo nadaljevale študij na daljavo

Na vseh treh slovenskih državnih univerzah pa bo večina aktivnosti študentov in zaposlenih kljub sprostitvi nekaterih ukrepov za zdaj še naprej potekala na daljavo. Kot so poudarili v Ljubljani, Mariboru in Kopru, bo podobno veljalo tudi za izpite, razen tistih, ki jih ni mogoče izvesti brez fizične prisotnosti študentov.

Odprle so se tudi avtošole

Danes so se lahko znova odprle tudi avtošole, vendar ob upoštevanju posebnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako mora biti med drugim sedež kandidata za vozniški izpit pokrit s prevleko za enkratno uporabo ali s pralno prevleko. V Združenju šol vožnje Slovenije ocenjujejo, da bo treba dodatna zaščitna sredstva in čas za izvajanje ukrepov nekako vključiti v ceno.

Kako gre glasbenim šolam

Po devetih tednih pouka na daljavo danes svoja vrata za učence ponovno odpirajo tudi glasbene šole. Ob upoštevanju priporočil in navodil pristojnih lahko poteka individualni pouk instrumentov in skupinski pouk, a tega nekatere šole še ne bodo zmogle izvajati. Glasbene šole obiskuje kar 26.000 učencev.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje danes začenja izvajati večino individualnega pouka, še naprej pa bo na daljavo potekal individualni pouk za tiste otroke, ki spadajo v rizične skupine ali imajo družinske člane v rizičnih skupinah, o čemer so starši obvestili šolo.

Dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

V skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela na petkovi dopisni seji, je s ponedeljkom dopuščeno zbiranje do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik med njimi v skladu z navodili Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Pri organiziranem zbiranju ljudi, na primer na javnih prireditvah, mora organizator zagotoviti ukrepe NIJZ-ja in poskrbeti, da bodo ljudje te ukrepe spoštovali.

Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi. To so dogodki, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, in organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil.

Še vedno je prepovedano zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih prav tako še vedno ni dovoljena.

Strežba tudi v notranjosti lokalov

Gostinci lahko znova strežejo v notranjosti lokalov (doslej so lahko le na zunanjih površinah), bo pa treba nositi maske. Gostje jih bodo lahko sneli za mizo. Ne bo samopostrežbe. Onemogočen bo dostop do otroških igral in revij.

Vrata bodo lahko odprli namestitveni obrati z največ 30 sobami. V sobah z več posteljami bodo lahko nameščeni le gostje iz istega gospodinjstva, prilagoditi pa bo treba čiščenje in razkuževanje.

Delovati bodo lahko začele tudi turistične agencije, turistični vodniki in številni drugi ponudniki.