Predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec je na javnost in vlado poslal predloge za pomoč športu po koncu pandemije. Foto: BoBo
Predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec je na javnost in vlado poslal predloge za pomoč športu po koncu pandemije. Foto: BoBo

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v zadnjih tednih opravil poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa.

115 športnikov in trenerjev v javni upravi

Po podatkih OKS-a z dne 28. februarja je po dogovoru s tremi ministrstvi v Slovenski vojski, Policiji in na Fursu skupaj zaposlenih 115 vrhunskih športnikov in trenerjev. (seznam v .pdf datoteki)

Od več kot 2000 registriranih športnih organizacij so dobili odzive 613: od tega 35 športnih zvez ter 578 športnih društev. OKS povzema, da je zaradi popolne ustavitve športnega življenja v Sloveniji ogroženih več kot 800 redno zaposlenih in najmanj 4192 stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih, ki skrbijo za delovanje športnih dejavnosti. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah.

Trenutno ugotovljen 25,5-milijonski izpad
Samo med sodelujočimi organizacijami v OKS-ovi poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 25,5 milijona evrov. Slovenska krovna športna organizacija bo še naprej zbirala podatke iz vrst svojih članic, zaradi česar trdi, da se bo znesek izpada prihodkov še povečeval.

Za vsaj delno povrnitev v stanje pred epidemijo bodo potrebni nujni ukrepi, ki bodo pomagali ohraniti sredstva za delovanje športnim organizacijam ter čim bolj ohraniti oziroma povrniti obstoječe vire prihodkov.

Vsa športna prvenstva in tekmovanja so se v Sloveniji ustavila, nekatera z odločitvami za zeleno mizo, nekatera so do preklica zaustavljena. Foto: Pixabay
Vsa športna prvenstva in tekmovanja so se v Sloveniji ustavila, nekatera z odločitvami za zeleno mizo, nekatera so do preklica zaustavljena. Foto: Pixabay

Samozaposleni športniki pokriti v prvem svežnju
Zato je ob ustreznih začasnih ukrepih za povračilo izplačanega nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene v športnih organizacijah ter izredna pomoč za samozaposlene športne delavce in poklicne športnike, nujno treba sprejeti tudi ukrepe, ki bodo ublažili izpad prihodkov športnih organizacij od sponzorjev in drugih podpornikov športa, članov športnih društev (športnikov vseh starosti in kategorij) in obiskovalcev športnih prireditev po epidemiji.

Fundacija za šport za vrhunski šport namenila skoraj dva milijona evrov

Devet predlogov za drugi sveženj megazakona
OKS tako vladi za napovedani drugi sveženj megazakona predlaga devet ukrepov za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije:

  1. Začasno plačilo večjega oziroma celotnega zneska mesečne vadnine v športnih društvih za otroke od 6 do 16 leta (v višini od 75 do 100 odstotkov vadnin, ki ne presegajo 50 evrov mesečno).
  2. Posebna državna finančna pomoč za športne organizacije v vrednosti izpada dokazljivih prihodkov zaradi odpovedi dejavnosti.
  3. Povračilo nastalih stroškov zaradi odpovedi večjih mednarodnih športnih prireditev.
  4. Sponzorstva – oprostitev plačila davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 za prejemnika sponzorstva. Prav tako naj bodo odhodki pri dajalcu sponzorstva davčno priznani v vrdnosti 3-kratnika danega sponzorstva.
  5. Predlagamo začasni ukrep pri izračunu odbitnega deleža DDV-ja, tako da bi lahko športne organizacije odbile vstopni DDV v celoti.
  6. Znižanje davčne stopnje pri prodaji vstopnic za športne prireditve na 0 odstotkov za obdobje 24 mesecev po končani epidemiji.
  7. Kritje stroškov varovanja policije za dodatne športne prireditve v določenem obdobju po koncu epidemije.
  8. Kritje stroškov zdravstvene oskrbe na športnih prireditvah v določenem obdobju po koncu epidemije.
  9. Ukinitev Zakona o davku od srečk za zagotavljanje več sredstev Fundaciji za šport ali za namenitev dela proračunskih sredstev, zbranih iz naslova davka od srečk, neposredno za športne organizacije prek razpisa Fundacije za šport.