Južni Sudan je v soboto postal 54. afriška država. Foto: EPA
Južni Sudan je v soboto postal 54. afriška država. Foto: EPA
Mirovne sile v Južnem Sudanu
Kljub nenehnemu nasilju je VS glasoval za odpoklic mirovnih sil iz Sudana. Foto: EPA

O Južnem Sudanu bo najprej razpravljal VS in nato v četrtek še Generalna skupščina. Čeprav gre za formalnosti, pa so te vseeno pomembne, da nova afriška država postane 193. članica Svetovne organizacije. S članstvom v ZN-u in z mednarodnim priznanjem se bo odprla pot državam po svetu, da bodo lahko pomagale mladi državi, ki je kljub obsežnim zalogam nafte ena najrevnejših na svetu.

Sklep o priznanju neodvisne in suverene republike Južni Sudan so v torek soglasno podprli slovenski poslanci. Za sklep je glasovalo 69 prisotnih poslancev, ki so se strinjali, da je treba podpreti njegovo neodvisnost. Pri tem so spomnili na prizadevanja Slovenije po samostojnosti pred 20 leti.

V imenu vlade je poslance pred glasovanjem nagovoril zunanji minister Samuel Žbogar, ki jih je uvodoma seznanil z uradno razglasitvijo neodvisnosti Južnega Sudana 9. julija. Ob tem je dejal, da Slovenija pozdravlja razglasitev neodvisnosti, ob tem pa opozoril, da novo državo čaka rešitev še vrste odprtih vprašanj, povezanih z državljanstvom, mejo in nafto.

Južnemu Sudanu bo Slovenija ponudila pomoč v tranzicijskih procesih. Po Žbogarjevih besedah predstavnike Južnega Sudana zanimajo izkušnje Slovenije pri osamosvajanju pred 20 leti.

Neodvisnost ob jubileju Slovenije
V predstavitvi stališč, ki je sledila, so bile vse poslanske skupine enotnega mnenja, da mora Slovenija podpreti neodvisnost Južnega Sudana. Ob tem je večina poslanskih skupin spomnila na težnje Slovenije po samostojnosti pred 20 leti in na to, da do priznanja Južnega Sudana prihaja prav v času, ko Slovenija praznuje dve desetletji razglasitve neodvisnosti.

Poslanci so se soglasno strinjali, da je treba podpreti voljo južnosudanskega ljudstva, ki je s skoraj 99 odstotki na referendumu izrazilo željo po samostojni državi. Izrazili so tudi izrazili zaskrbljenost zaradi nemirnih razmer na severu Južnega Sudana, še zlasti glede grožnje genocida nad Nubami.

Ob tem so pozvali k mirnemu in h konstruktivnemu reševanju odprtih vprašanj med Sudanom in Južnim Sudanom ter izpostavili pomen prijateljskih in spoštljivih odnosov med državama.