Pravosodni minister Barr je odločil, da bodo obsojence po novem usmrtili le z enim sredstvom, namesto z več kot doslej. Foto: EPA

Sodnica Tanya Chutkan je v sredo zvečer usmrtitve ustavila, ker je prepričana, da bi obsojenci uspeli vsaj v enem argumentu svojih pritožb.

Pravosodni minister William Barr je letos napovedal preklic neuradnega moratorija na usmrtitve obsojencev na zvezni ravni (ki ne velja za obsojence na državni ravni), ki je bil v veljavi od leta 2003. Po podatkih Informacijskega centra o smrtni kazni je bilo letos v sedmih ameriških državah tako usmrčenih 20 ljudi.

Moratorij je bil sprejet zaradi niza sodnih odločitev proti običajnemu načinu usmrtitve, ki vključuje koktajl treh različnih kemikalij.

Barr je julija napovedal, da bodo izvajali usmrtitve po novem protokolu, kar pomeni smrtonosno injekcijo z le enim sredstvom, namesto doslej uveljavljenih treh, s katerimi obsojenca najprej uspavajo, potem omrtvičijo in nato usmrtijo.

Ker so s temi sredstvi težave, vlada pa želi obnoviti usmrtitve, je Barr odločil, da bodo obsojence od zdaj usmrtili neposredno z injekcijo sredstva pentobarbital. Obsojenci so se pritožili, saj naj bi to sredstvo kot korozivna kemikalija povzročalo bolečine in druge zdravstvene težave, ko bodo še pri zavesti.

Usmrtitve s pentobarbitalom pa bi po mnenju sodnice Tanye Chutkan pomenile kršitev zveznega zakona, ki določa, da morajo biti obsojenci usmrčeni na način, ki ga predpisuje zvezna država, kjer je bil človek obsojen.

Barr je za december in januar razpisal pet usmrtitev. Eden od na smrt obsojenih Lezmond Mitchell je oktobra že dobil sodni odlog. Odločitev sodnice Tanye Chutkan zadeva štiri obsojence, med katerimi je tudi bostonski napadalec iz leta 2013 Džohar Carnajev, ki je nastavil bombo na maratonu. Takrat so umrli trije ljudje, 260 ljudi je bilo poškodovanih.

Barr je napovedal pritožbo na prizivno sodišče v Washingtonu, saj je prepričan, da je njegova odločitev popolnoma zakonita, poleg tega naj bi obstajal interes, da se usmrtitve izvedejo pravočasno.

BBC navaja podatke Informacijskega centra o smrtni kazni, po katerih je bilo v zveznih primerih med letoma 1988 in 2018 na smrt obsojenih 78 ljudi, od katerih so bili trije tudi usmrčeni. Na smrtno kazen na zvezni ravni čaka 62 obsojencev.

Vrhovno sodišče ZDA je leta 1972 prepovedalo usmrtitve na državni in zvezni ravni, štiri leta kasneje jo je spet uvedlo v več zveznih državah, leta 1988 pa je republikanska vlada sprejela zakonodajo, ki spet omogoča usmrtitve na zvezni ravni, a so pozneje sprejeli moratorij na njihovo izvajanje.