Leta 1950 so ženske v povprečju rodile 4,7 otroka - do lani se je delež rodnosti praktično razpolovil na 2,4 otroka. Foto: Reuters
Leta 1950 so ženske v povprečju rodile 4,7 otroka - do lani se je delež rodnosti praktično razpolovil na 2,4 otroka. Foto: Reuters
Pri upadu rodnosti ne gre toliko za zdravstvene težave (neplodnost), ampak splet različnih dejavnikov. Foto: Reuters

Kot pravijo raziskovalci, so ugotovitve zanje "veliko presenečenje", opozarjajo pa tudi, da se bodo družbe z "več starimi starši kot vnuki" spopadale z resnimi posledicami.

Raziskava, objavljena v zdravstveni reviji Lancet, je preučila kazalnike rodnosti v vsaki državi sveta od leta 1950 do leta 2017. Leta 1950 so ženske v povprečju rodile 4,7 otroka – do lani se je delež rodnosti praktično razpolovil na 2,4 otroka.

Jasno, razkorak med posameznimi državami je orjaški – delež rodnost v Nigru je 7,1, medtem ko imajo prebivalke Cipra v povprečju samo enega otroka.

Kadar koli delež povprečne rodnosti v državi pade pod 2,1, bo prebivalstvo na neki točki začelo upadati. In na začetku raziskave, leta 1950, v tem položaju ni bila niti ena država.

"Dosegli smo prelomnico, ko ima polovica držav delež rodnosti pod kritično točko in če se nič ne spremeni, bo populacija v teh državah upadla. Gre za izjemne spremembe," je za BBC povedal profesor Christopher Murray, direktor Inštituta za zdravstveno metriko in oceno na Univerzi v Washingtonu. "To, da gre za kar polovico držav na svetu, je presenečenje celo za ljudi, kot sem jaz."

Katere države so prizadete?
Države z najnižjo rodnostjo so gospodarsko razvitejše države, vključno z večino Evrope, ZDA, Južno Korejo in Avstralijo. To sicer še ne pomeni, da število prebivalcev v teh državah pada, vsaj za zdaj še ne, saj se v te države tudi priseljuje več ljudi.

Zakaj rodnost upada?
Pri upadu rodnosti ne gre za medicinske razloge (težave s plodnostjo), ampak so posredi trije ključni dejavniki:
- manj smrti v otroštvu pomeni, da imajo ženske manj otrok,
- večji dostop do kontracepcije,
- večji delež zaposlenosti med ženskami.

Kakšne bodo posledice?
Brez priseljevanja se bodo države z nizko rodnostjo v prihodnosti spopadale s starajočim se prebivalstvom in upadom prebivalstva. Stroka meni, da to ni nujno vedno slabo, da pa se bodo morale države in delodajalci prilagoditi novonastalemu položaju ter razmisliti o večjih kvotah priseljevanja ali pa posebnih spodbudah za ženske, da bi se odločale za več otrok.