V nekaterih afrikih državah je v proračunih za izobraževanje štirikrat več sredstev namenjenih najbogatejšim otrokom v primerjavi z najrevnejšimi. Foto: Reuters
V nekaterih afrikih državah je v proračunih za izobraževanje štirikrat več sredstev namenjenih najbogatejšim otrokom v primerjavi z najrevnejšimi. Foto: Reuters

Glavne ovire, ki najrevnejšim otrokom preprečujejo dostop do kakovostnega izobraževanja, so revščina, diskriminacija na podlagi spola, invalidnosti, etničnega izvora ali jezika poučevanja, oddaljenost od šol in slaba infrastruktura, so pred svetovnim gospodarskim forumom sporočili iz Unicefa. Poročilo ugotavlja, da pomanjkanje finančnih sredstev za najrevnejše otroke poglablja krizo izobraževanja, saj šole ne morejo zagotoviti kakovostnega izobraževanja za svoje učence.

Opozarja tudi na velike razlike v porazdelitvi javnih izdatkov za izobraževanje. Analiza 42 držav z razpoložljivimi podatki kaže, da je v proračunih za izobraževanje za otroke iz najbogatejših 20 odstotkov gospodinjstev dodeljenih skoraj dvakrat več sredstev kot za otroke iz najrevnejših 20 odstotkov gospodinjstev. Ena izmed treh mladostnic iz najrevnejših gospodinjstev nikoli ni hodila v šolo, piše v poročilu.

Razlike v proračunih največje v desetih afriških državah

"Dokler bodo proračuni za izobraževanje prednostno usmerjeni v otroke iz najbogatejših gospodinjstev, bodo imeli najrevnejši otroci malo možnosti za prekinitev revščine, za učenje veščin, ki so potrebne za bivanje v sodobnem svetu, ter za izboljšanje gospodarstva svojih držav," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Razlike v proračunih za izobraževanje so največje v desetih afriških državah, saj je štirikrat več sredstev namenjenih najbogatejšim otrokom v primerjavi z najrevnejšimi. Med državami, vključenimi v analizo, javne izdatke za izobraževanje enakomerno med najbogatejše in najrevnejše otroke porazdelijo le Barbados, Danska, Irska, Norveška in Švedska.