Si želite (še) bolje spoznati Ljubljano? Foto: Založba Rokus Klett
Si želite (še) bolje spoznati Ljubljano? Foto: Založba Rokus Klett
Gremo v mesto Ljubljana: arhitekturni sprehodi in ogledi
V knjigi Gremo v mesto Ljubljana: arhitekturni sprehodi in ogledi na 168 straneh najdete šest sprehodov in pet ogledov, 359 fotografij, 95 ilustracij, 45 načrtov, 12 zemljevidov in osem risb razvoja Ljubljane. Foto: Založba Rokus Klett

Vodnik avtorjev Špele Kuhar in Roberta Potokarja ter oblikovalca Domna Frasa je namenjen spoznavanju mesta, predvsem njegovih prostorskih in arhitekturnih lepot. Predstavljene so na slikovit in zanimiv način, ki je primeren tako za družine z otroki kot za turiste in navsezadnje za vse, ki jih mesto in arhitektura zanimata. V vodnik so uvrščeni vsi tisti najzanimivejši in najbolj prepoznavni prostori, ulice in stavbe, ki meščanom in obiskovalcem dajo najboljši vtis o arhitekturnem prostoru v Ljubljani.

Zgodovinski pregled in arhitekturni sprehodi
Vodnik je sestavljen iz dveh temeljnih sklopov: zgodovinskega pregleda in posameznih arhitekturnih sprehodov. Zgodovinski pregled je razdeljen na deset časovnih obdobij, od prazgodovinskega – koliščarskega obdobja, rimske Emone, srednjega veka, baroka, klasicizma, secesije, modernistične in Plečnikove Ljubljane do povojnega socialističnega obdobja in sodobne Ljubljane.

Vsak arhitekturni sprehod zajema splošen opis sprehoda ali ogleda s prikazom na mestni karti, v nadaljevanju opisa pa si sledijo podrobnejše predstavitve posameznih pomembnejših stavb, trgov in parkov. Vsaki izpostavljeni stavbi sta namenjeni dve strani, s podrobnejšim strokovnim opisom, fotografijami, načrtom, ilustracijo ter kopico zanimivosti in podatkov, ki naredijo arhitekturo privlačno za majhne in velike otroke. Vodnik je zato zasnovan nekoliko lahkotnejše, z obsežnim grafičnim in slikovnim gradivom ter z duhovitimi ilustracijami priznanih slovenskih ilustratorjev, ki s svojimi očmi slikajo arhitekturne zgodbe.

Zgodovinska obdobja so predstavljena z ilustracijami Damijana Stepančiča, sprehodi z ilustracijami Polone Lovšin, zemljevide mesta je pripravil Damijan Jerič, posamezne arhitekture so v risbi oživili Adriano Janežič, Maša Kozjek, Kristina Krhin, Ana Razpotnik Donati, Jelka Godec Schmidt in Matjaž Schmidt. Risbe načrtov je pripravil Andraž Kavčič. Za fotografsko pristnost arhitektur je poskrbel arhitekturni fotograf Miran Kambič, za zanimivo združitev vseh različnih podob in besed v grafično obliko pa oblikovalec Domen Fras; Aparat.org.

Ekskluzivni distributer knjige, ki jo je izdala Ustanova Fundacija Piranesi, je Založba Rokus Klett.

A. K.