Predsednik SDS-a Janez Janša je prepričan, da je treba socialni dialog začeti izvajati takoj po volitvah. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Predsednik SDS-a Janez Janša je prepričan, da je treba socialni dialog začeti izvajati takoj po volitvah. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
"Na prvo mesto smo postavili svobodo v smislu, da mora vsak človek imeti svobodo, da razvije svoje potenciale, da lahko ima gospodarsko pobudo, da ima možnost izbire, da velja konkurenca," poudarja Turk. Foto: MMC RTV SLO

Predsednik SDS-a Janez Janša, namestnica predsednice odbora za delo, družino in socialne zadeve pri strokovnem svetu SDS-a Romana Tomc in predsednik odbora za razvoj Žiga Turk so predstavili iniciativo za nov socialni sporazum za obdobje 2012-2016.

Janša: Večja je usklajenost, trajnejše so rešitve
Janša je uvodoma pojasnil, da je SDS danes vsem članom Ekonomsko-socialnega sveta poslala predlog novega socialnega in medgeneracijskega dogovora, ki so ga naslovili Pogodba za Slovenijo. Kot pravi Janša, v izhodišču predlagajo, da se takoj po volitvah Ekonomsko-socialni svet posveti pripravi tega dogovora, dokument, "ki ga je SDS poslal socialnim partnerjem, pa naj razumejo kot prispevek stranke k temu dogovoru".

"Izhajamo iz prepričanja, da lahko vse tiste ukrepe, ki so potrebni v prihodnjem mandatu in ki zadevajo vse generacije in državljane, uspešno uskladimo in izpeljemo samo, če bo pred tem reafirmiran socialni dialog in če bomo k njemu pritegnili tudi mlade in upokojence. Rešitve, ki jih je treba sprejeti, morajo popeljati Slovenijo iz krize, hkrati pa morajo biti ukrepi tudi pravični, zato je, preden jih sprejmemo, socialni in medgeneracijski dialog nujen" je poudaril in dodal, da je treba socialni dialog začeti takoj po volitvah.

Pojasnil je, da SDS izhaja iz pozitivnih izkušenj samostojne Slovenije, ki so pokazale, da so rešitve nacionalnega pomena toliko bolj trajne, kolikor bolj so usklajene, o čemer po njegovem govori že nastanek naše države.

Poudaril je, da vse govori o tem, da širše evropsko okolje ponovno prihaja v krizne razmere in da bo Slovenija toliko bolj pripravljena na prihajajoče težave, kolikor bolj bo socialno povezana. Po njegovem je dejstvo, da bo Slovenija morala poleg svojih težav reševati tudi težave evroobmočja, zato bo morala reševanje razmer najprej izvesti doma.

Tomčeva: Sporazum naj se sklene za dve leti
"Menimo, da bi bilo primerno, da se ta sporazum sklene za naslednji dve leti in nato podaljša, če bi bilo potrebno," je povedala Tomčeva. Izpostavila je, da se SDS v dokumentu, ki ga je poslal Ekonomsko-socialnemu svetu, zavzema za omejitev javnofinančne porabe na 45 odstotkov BDP-ja, za učinkovito in ekonomično javno in državno upravo, kar bi dosegli z racionalizacijo organizacije in poenostavitvijo postopkov, za reformo trga dela, s katero bi okrepili fleksibilno varnost zaposlitve, za povezavo plačne politike s produktivnostjo gospodarstva in za pokojninsko in zdravstveno reformo, ki bosta dolgoročno vzdržni, transparentni in pravični.

"Na prvo mesto smo postavili svobodo v smislu, da mora vsak človek imeti svobodo, da razvije svoje potenciale, da lahko ima gospodarsko pobudo, da ima možnost izbire, da velja konkurenca. Na drugo mesto smo postavili pravičnost. Vsi zaslužijo enake možnosti, ne glede na to, kje so bili rojeni in v kakšni družini. Tretja vrednota - delo. To daje človeku smisel, daje mu položaj v družbi, daje tudi smisel njegovemu bitju v družini. Ustvarjanje dela, ustvarjanje delovnih mest bo ena ključnih nalog naslednje vlade. Odgovornost in solidarnost sta še dve od teh vrednost," je dejal Turk.