Predsednik stranke Borut Pahor je dejal, da je pri osnutku programa delalo več kot 300 ljudi. Foto: MMC RTV SLO
Predsednik stranke Borut Pahor je dejal, da je pri osnutku programa delalo več kot 300 ljudi. Foto: MMC RTV SLO

Mi nobenemu lobiju ne dolgujemo ničesar. Vse, kar smo dosegli, dolgujemo ljudem.

Borut Pahor
SD predstavil alternativni program
Rop, Gaspari in Lukšič za MMC

Kot je pojasnil predsednik stranke Borut Pahor, sta glavna cilja programa, da jih ljudje razumejo ter da Slovenijo popeljejo med najbolj razvite in najbolj solidarne države na svetu. Dodal je, da se bodo v stranki zavzemali za spremembe, ki bodo ustvarile takšno družbo, v kateri ne bo nihče ostal zadaj in se nihče ne bo počutil opeharjenega.

V času večje gospodarske negotovosti je treba nadaljevati modernizacijo družbe, zato je treba uvesti nekaj pravil obnašanja države in družbe, je poudaril Pahor. Prvo pravilo je potrošno-javnofinančno pravilo, nominalno vezano na predvideno inflacijo in predvideno rast BDP-ja. Drugo pravilo pa je košarica prilagodljivih programskih odhodkov, ki bi zagotovila stabilnost pri odločanju o konkretnih izdatkih.

Profesionalna agencija za javna naročila
Mitja Gaspari
je predstavil del osnutka, ki se nanaša na gospodarstvo, in opozoril na to, da je z javnimi sredstvi treba delati racionalno in učinkovito, SD pa si bo prizadeval za vzdržno rast gospodarstva. Pri javnem naročanju osnutek predlaga organiziranost, po kateri bi ministrstva obdržala svoje pravice, operativno izvedbo pa bi prevzela profesionalna agencija, ki bi si prizadevala za zmanjšanje nepravilnosti, kot se pri javnih naročilih dogajajo zdaj. Poleg tega osnutek predvideva regulacijo trga, saj, tako trdi Gaspari, če trg ni reguliran, ne more učinkovito delovati.

V SD-ju se bodo zavzemali za umik države iz gospodarstva na racionalen in učinkovit način (pri tem bi med drugim v državni lasti ostale finančne ustanove in družbe, ki upravljajo s slovensko infrastrukturo), za zaščito interesov nad premoženjem, ki ga je država prejela v preteklosti, preoblikovanje Kapitalske družbe v institucijo, ki bi delovala predvsem v korist zdravstvenega in pokojninskega sistema.

Več sredstev za zdravstvo
Del osnutka s prodročja socialnega varstva je predstavil Anton Rop, ki je pojasnil, da osnutek predvideva modernizacijo in poenotenje socialnih transferjev, spremembe plačne politike, da se razlike ne bodo več povečevale, spremembe davčne politike in modernizacijo zdravstvenega sistema. Načrtujejo namreč povečanje obsega sredstev za zdravje s sedanjih 8,5 odstotka na 9 odstotkov. Pri tem je Rop opozoril, da je v letu 2007, ko je Slovenija imela najvišjo gospodarsko rast doslej, minimalna plača realno padla za 1,2 odstotka.

Okrepitev javnega šolstva in javnih zavodov
Igor Lukšič
je predstavil del osnutka, ki se nanaša na področje znanosti in izobraževanja. Osnutek programa predvideva okrepitev javnega šolstva in javnih zavodov na področju znanosti, pri čemer je treba poudariti, da javno ni državno, je dejal Lukšič. Vlaganja v znanost in šolstvo postopno padajo, je dejal Lukšič in dodal, da bo naloga naslednje vlade to gibanje obrniti, za šolstvo in znanost pa nameniti 6 odstotkov BDP-ja. Poleg tega v stranki previdevajo tudi spremembo zakonodaje, ki bi dvignila ugled poklica in dostojanstva učiteljev.

A. M.

Mi nobenemu lobiju ne dolgujemo ničesar. Vse, kar smo dosegli, dolgujemo ljudem.

Borut Pahor
SD predstavil alternativni program
Rop, Gaspari in Lukšič za MMC