Bolnišnica Topolšica je leta 2015 poslovala negospodarno. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay
Bolnišnica Topolšica je leta 2015 poslovala negospodarno. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da je bolnišnica pri nabavi blaga, materiala in storitev ter naročilu gradenj v skupnem znesku 1,8 milijona evrov ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, računov za opravljene dobave in storitve pa ni plačevala v predpisanem roku. Poleg tega je bolnišnica zaposlila javnega uslužbenca brez ustreznega soglasja, javno uslužbenko pa na delovno mesto, za katerega ni izpolnjevala vseh predpisanih pogojev.

Sodišče je ugotovilo tudi nepravilnosti pri nekaterih izplačilih - v nasprotju s predpisi so v Topolšici nekaterim zaposlenim izplačali za okoli 3000 evrov previsoko osnovno plačo, previsok položajni dodatek v znesku dobrih 3700 evrov ter nadurno delo direktorju v znesku nekaj več kot 2300 evrov. Zaposlenim, ki do tega niso bili upravičeni, je bolnišnica plačala premije nezgodnega zavarovanja v skupnem znesku okoli 900 evrov, drugim javnim uslužbencem pa prenizke premije v znesku dobrih 4700 evrov.

Kršili več zakonov
Poleg tega v evidenco o sklenjenih podjemnih pogodbah niso vključili vseh izvajalcev, podjemne pogodbe so sklepali za več kot 12 mesecev in brez ustreznih soglasij, kar je v nasprotju z zakonom o zdravstveni dejavnosti, opozarjajo na Računskem sodišču in dodajajo, da je bolnišnica poslovala tudi v nasprotju z zakonom o računovodstvu, saj konec decembra 2015 ni popisala vseh nepremičnin in računovodskih evidenc ni imela usklajenih z zemljiškoknjižnim stanjem.

Računsko sodišče je ugotovilo še, da Bolnišnica Topolšica za organizacijsko enoto lekarna ni vodila evidence o oddaji javnih naročil, za katera glede na vrednost ni treba izvesti postopka javnega naročanja. Bolnišnica tudi ni določila minimalnega deleža ekoloških živil in teh živil ni nabavljala, kar je v nasprotju z uredbo o zelenem javnem naročanju.

Od bolnišnice zdaj Računsko sodišče zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Šorli: Večino nepravilnosti že odpravili
V. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli je v odzivu na poročilo Računskega sodišča pojasnil, da so ga prejeli danes in da ga podrobneje še ne morejo komentirati. Poudaril je, da so medtem večino nepravilnosti že odpravili, bodo pa vseeno v 90 dneh, kot je predpisano, podali odzivno poročilo. V njem bodo podali odziv na ugotovljene nepravilnosti glede določanja in obračunavanja plač. Hkrati mora bolnišnica v odzivnem poročilu izkazati, da je začela postopek za vračilo preveč izplačanih plač oz. izplačanih nadur nekdanjemu direktorju.