Zdravstvena ministrica meni, da so v letu dni naredili več kot prej v celem mandatu. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Zdravstvena ministrica meni, da so v letu dni naredili več kot prej v celem mandatu. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Ministrica za zdravje zadovoljna z delom

Ministrica je na novinarski konferenci ob prvi obletnici delovanja aktualne vlade predstavila svoj pogled na delo ministrstva v tem času. Med največje dosežke uvršča krepitev zdravstvenega proračuna, pripravo resolucije in analize zdravstva, na podlagi katerih bodo celovito urejali zdravstveni sistem.

Dodatna sredstva so zagotovili za izvajalce zdravstvenih storitev, dodaten denar pa so namenili tudi skrajševanju čakalnih dob, je dejala ministrica. Letos se je okrepil tudi proračun ministrstva za zdravje, ki je prvič po devetih letih presegel 100 milijonov evrov.

Tako so letos imeli na voljo 19 milijonov evrov več denarja kot preteklo leto, v prihodnjem letu bodo imeli na voljo dodatnih 13,6 milijona evrov, v letu 2017 pa dodatnih 19,6 milijona evrov.

Gradnja, gradnja
Kot je napovedala ministrica, bodo letos dokončani vsi regijski urgentni centri, nadaljuje se gradnja druge faze ljubljanske urgence, ki po njenih besedah poteka v skladu s terminskim načrtom, ministrstvo pa je tudi že začelo z recenzijo načrta tretje, zadnje faze gradnje ljubljanske urgence.

V proračunu za prihodnji dve leti so zagotovljena sredstva tudi za gradnjo ptujske urgence, ki je sicer izpadla iz projekta gradnje mreže regijskih urgenc s pomočjo evropskih sredstev.

Elektronske napotnice z novim letom
V sklepni fazi so tudi podprojekti v okviru projekta eZdravja, katerega začetki segajo 13 let v preteklost. Predvidoma z novembrom bo po celotni Sloveniji zaživel eRecept oziroma elektronsko izdajanje zdravil, z novim letom pa se bo začelo poskusno uvajanje elektronske napotnice.

Ministrica je predstavila tudi predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero urejajo področje koncesij. Novela je od petka v javni razpravi. Predlog sprememb podrobneje definira pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev koncesije, medtem ko veljavni zakon določa pogoje le za fizične osebe. Ti pogoji se nanašajo na odgovornega nosilca, prostore in opremo, je dejala ministrica.

Novela, ki je koalicijsko usklajena, predvideva, da koncesije po novem ne bodo predmet pravnega prometa, torej jih ne bo mogoče kupiti ali prodati, prav tako se s spremembami uvaja odgovorni nosilec koncesije. Predvideno je tudi prehodno obdobje dveh let za uskladitev z določbami novele.

Na vrsti zakon o lekarniški dejavnosti
Do konca leta naj bi bil v javno razpravo poslan tudi nov zakon o lekarniški dejavnosti, ministrstvo pa že pripravlja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo vseboval spremembe na podlagi resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 in analize slovenskega zdravstvenega sistema.

V zadnjem letu več afer
Zdravstvo je v letu ministrovanja Milojke Kolar Celarc pretreslo več afer. Najodmevnejši sta bili primer Radan in dogajanje na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ter otroška srčna kirurgija na ljubljanskem UKC-ju.

Kot pa je poudarila ministrica, "za te afere ni krivo ministrstvo, ampak so odgovorna vodstva javnih zdravstvenih zavodov in drugi, ki bi morali poskrbeti, da do teh dogodkov ne bi prišlo".

Glede otroške srčne kirurgije je ministrstvo zahtevalo vso manjkajočo dokumentacijo, ki jo mora vodstvo UKC-ja posredovati do 5. oktobra. Glede nevrologije pa je zdaj naloga vodstva UKC-ja, da na podlagi ugotovitev izrednega upravnega nadzora ugotavlja subjektivno odgovornost posameznikov za dogajanje.

Delo v UKC-ju po besedah ministrice sicer v zadovoljstvo bolnikov poteka normalno.

Ministrica za zdravje zadovoljna z delom