Šole in vrtci bodo najmanj naslednja dva tedna samevali. Foto: BoBo
Šole in vrtci bodo najmanj naslednja dva tedna samevali. Foto: BoBo

Vsaka oblika organiziranega varstva, torej varstva v skupinah je do preklica prepovedana, je za oddajo Dobro jutro po telefonu poudarila ministrica za šolstvo Simona Kustec. "Zaradi tega, ker se nevarnost prenosa okužbe v skupini močno, močno poveča. velja poziv vsem tistim staršem, ki so v stiski, ki še niso našli varstva za svojega otroka, da to sporočijo, in potem bodo šli ti otroci naprej v neko obliko individualnega varstva."

Šole bodo zaprte najmanj dva tedna

Kako dolgo lahko pričakujemo zaprte šole in vrtce? "Jaz vam lahko kar zanesljivo rečem, da vsaj dva tedna," je dejala ministrica in dodala, da ‒ če pogledamo primerljive države, kjer se je virus že razvil ‒ "govorimo tudi o enem mesecu, lahko pa še več".

Poudarila je, da se trenutno ne smemo obremenjevati s časom, ker je najpomembneje to, da preprečimo še hitrejši prenos virusa.

Je mogoče, da se šolsko leto podaljša v poletje? "Vsekakor je to možno in najverjetneje se bo to tudi zgodilo," je izjavila Kustečeva, in dodala, da se bomo o tem pogovarjali, ko prebrodimo to prvo obdobje in ko vidimo, kakšne posledice bo pustilo.

Otroci, mladostniki, študentje so dobili navodila glede študija oz. učenja na daljavo. "Tisti, ki tega še niso dobili, bodo zanesljivo dobili v teh dneh, tako da je od naslednjega tedna navodilo vsem ravnateljem, da mora delo na daljavo potekati," pravi ministrica in dodaja, da želijo v teh okoliščinah vzpostaviti čim bolj nemoten učni proces.

Prost dostop do učbenikov in delovnih zvezkov

Vsaka šola s pomočjo ravnatelja sama odredi oz. se odloči, na kakšen način bo to učenje na daljavo potekalo. Različnih orodij za učenje na daljavo je dovolj, je zagotovila Kustečeva in dodala, da so jih vrsto let razvijali in spodbujali njihovo uporabo. Izobraževalne vsebine bodo zagotavljali tudi na 1. programu TV Slovenija in na Radiu, "velika zahvala gre tudi založbama Mladinska knjiga in Rokus, ki sta odprli dostop do vseh učbenikov in delovnih zvezkov".

Ustavitev delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov

Sorodna novica Kaj se zapira in kaj ostaja odprto?

Do preklica so zaprti vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednje šole, višje strokovne šole, domovi za učence, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Prepoved zbiranja velja tudi za dijaške in študentske domove z izjemo dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter prav tako ne za mladoletnike brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.

Organiziranega varstva ne bo, se pa lokalne skupnosti trudijo pomagati pri organizaciji varstva na domu, k medsebojni pomoči sta mlade zdrave ljudi pozvala tudi kustečeva in premier Janez Janša. Ljubljanski župan Zoran Janković je k prostovoljni pomoči pozval zaposlene v vrtcih in šolah v Ljubljani.

Kustec: Šolsko leto se bo najverjetneje podaljšalo v poletje

Pokojnine in ostali socialni transferji bodo izplačani nemoteno

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Ciglar Kralj je upravičencem do socialnih transferjev zagotovil, da bodo vsi transferji nemoteno izplačani. Za to je dobil zagotovila od direktorjev pristojnih organov, pri čemer je izpostavil Marijana Papeža, direktorja ZPIZ-a.

Danes popoldne bo sestanek ministrstva s predstavniki socialno-varstvenih zavodov in institucij. Tam bodo pregledali potrebe. Zanimajo jih predsem potrebe po zaščitni opremi. Cigler Kralj je spomnil, da je krizni štab čez vikend vzpostavil centralno točko zbiranja informacij o potrebah po tej opremi. Ministrstvo za zdravje je takšen sestanek opravilo v ponedeljek, ministrstvo za delo v torek in država bo lahko ukrepala na podlagi realnih podatkov.

Krizni štab je čez vikend pregledoval interventni zakon, ki je bil sprejet na vladi v prejšnji sestavi, in ga bo DZ obravnaval predvidoma v sredo. V predlog bodo vnesli dodatne ukrepe, je napovedal.

Ministrstvo medtem pripravlja še en interventni zakon, ki bo dal podlago za samodejno podaljšanje socialnih pravic, predvsem denarne socialne pomoči. Po predlogu bodo socialne pravice, ki se iztečejo v marcu, podaljšane do konca naslednjega meseca.