V času brez javnega prevoza se mora večina delavcev zanesti na lastna prevozna sredstva, taksije in pešačenje. Foto: BoBo
V času brez javnega prevoza se mora večina delavcev zanesti na lastna prevozna sredstva, taksije in pešačenje. Foto: BoBo
Anketa: Slaba tretjina zaposlenih hodi v službo kot običajno

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, zakon o delovnih razmerjih v zvezi z vprašanji glede povračil stroškov na delo in z njega tako v javnem kot v zasebnem sektorju napotuje na ureditev v kolektivnih pogodbah. Kolektivne pogodbe poleg višine stroška prevoza urejajo tudi potrebno razdaljo in vprašanje povračila, če delavec ne more uporabljati javnega prevoza.

Pri povračilu stroška prevoza je tako treba izhajati iz ureditve, kot jo določa kolektivna pogodba podjetja, ki zavezuje delodajalca v konkretnem primeru. Če te kolektivne pogodbe ni, pa mora delodajalec po mnenju stroke upoštevati ureditev v kolektivni pogodbi dejavnosti ali v primerljivi kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, so še poudarili na ministrstvu.

V sindikatu trgovine zahtevajo 500 evrov dodatka za delavce

Izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za teritorialno organiziranje Boštjan Medik je povedal, da je povračilo potnih stroškov v kolektivnih pogodbah v gospodarstvu večinoma "določeno v višini oz. odstotku cene javnega prevoza, če javni prevoz ni na voljo, pa v obliki kilometrine, ki se določi v znesku na prevoženi kilometer".

Stroški po kilometrini

V času izrednih razmer, ko prihod na delo ni mogoč z javnim prevozom, naj bi tako delodajalec delavcem povrnil stroške prihoda in odhoda z dela v obliki kilometrine.

"Za zdaj nismo prejeli informacije, da bi prihajalo do kršitev določb kolektivnih pogodb v zvezi z izplačili stroškov prevoza na delo," je dejal Medik. Tudi pritožb glede ureditve ali morebitnih nižjih izplačil ni omenil.

Sindikalisti opozorili na nižja povračila

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je nedavno opozoril, da imajo javni uslužbenci po veljavni ureditvi v kolektivni pogodbi primarno pravico do povrnitve potnih stroškov v višini javnega prevoza. Če ta ni mogoč, je v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi določena kilometrina v višini osmih odstotkov cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

V času epidemije bi tako tisti zaposleni, ki so do zdaj prejemali potne stroške v višini cene javnega prevoza, zdaj, ko je javni promet ustavljen, prejeli nižje povračilo stroškov, od 24. marca naprej je to le osem centov na prevoženi kilometer. Hkrati pa nimajo nobene druge možnosti kot voziti se na delo z osebnim vozilom ali taksijem.

Zato si želijo izkoristiti v kolektivni pogodbi predvideno možnost dogovora o uporabi osebnega vozila v službene namene, saj bi tako zaposlenemu pripadala 30-odstotna kilometrina.

Vprašanje višine potnih stroškov se je odprlo z zaprtjem javnega prometa 16. marca.

Banka SID je marca financirala oz. prek garancij in zavarovanj odobrila skoraj 70 milijonov evrov. Foto: Reuters
Banka SID je marca financirala oz. prek garancij in zavarovanj odobrila skoraj 70 milijonov evrov. Foto: Reuters

Kreditiranje banke SID

Banka SID je marca financirala oz. prek garancij in zavarovanj odobrila skoraj 70 milijonov evrov, v fazi odobritve pa je več kot 30 milijonov novih posojil, so povedali za STA.

"Banka SID je marca iz naslova rednih in interventnih programov prejela 41 vlog za pridobitev posojil, poleg tega več kot 300 podjetij še izpolnjuje vloge, prejela pa je tudi nekaj sto povpraševanj in zaprosil za informacije podjetij različnih velikosti. Številna med njimi se pripravljajo za oddajo vloge," so dodali.
Kot so povzeli, od 25. marca zagotavljajo novo posojilo iz lastnih virov za neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije koronavirusa. Ta je pretežno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga pridobijo tudi mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki.

Iz lastnih virov so oblikovali posebno kreditno-garancijsko linijo, ki na področju zdravstva omogoča nakup zaščitne opreme, materiala ali naročila storitev zaradi epidemije. Omogočajo sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. Trenutnim razmeram in potrebam so prilagodili instrumentarij, ki se iz virov banke SID izvaja prek poslovnih bank.

Na področju instrumentov zavarovanja je banka SID povečala maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 na 95 odstotkov. Pri zavarovanju poslov velja prenovljena politika slovenske komponente, zahtevana komponenta je znižana na 20 odstotkov, pri določenih zavarovanjih je ta zahteva odpravljena.

"Če kmalu hmelja ne spravimo na vodila, smo pogoreli"

Pri posojilu, namenjenem izključno samostojnim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam, ter prilagojenem posojilu za turizem je banka SID marca pripravila pogoje, dokumentacijo in tehnične vidike izvedbe ter jih uskladila z gospodarskim ministrstvom. "Programa bosta objavljena takoj po koncu pridobivanja soglasij s strani ministrstev v naslednjih dneh," so napovedali.

Pri prvem gre za od 100.000 evrov do sedmih milijonov evrov likvidnostnega posojila. Predvidena skupna višina teh sredstev je 50 milijonov evrov. Prilagojeni program za turizem pa bo po novem omogočal tudi financiranje obratnega kapitala in financiranje gostinske dejavnosti, so pojasnili. "V sodelovanju z ministrstvi pripravljamo okrepitev instrumentarija Sklada skladov, glede na upad gospodarske rasti pa je v naslednjem obdobju predviden razvoj oz. aktivacijo tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije oz. instrumentov SID banke," so napovedali.

Ob teh programih so podjetjem na voljo tudi prilagojene linije banke SID, ki se izvajajo prek poslovnih bank, hkrati bodo podjetjem kmalu na voljo portfeljske garancije za mala, srednja in velika podjetja, za kar sta bila finančnim institucijam konec marca objavljena javna poziva ter linije sorodnih institucij Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in Slovenskega podjetniškega sklada.

Garancije podjetniškega sklada

Za garancije bančnih kreditov z znižano obrestno mero podjetniškega sklada se danes izteka prvi rok za oddajo vlog. Foto: EPA
Za garancije bančnih kreditov z znižano obrestno mero podjetniškega sklada se danes izteka prvi rok za oddajo vlog. Foto: EPA

Kot so navedli v podjetniškem skladu, je trenutna garancijska shema za mala in srednja podjetja vzpostavljena prek 15 sodelujočih bank, namenjena pa je tudi financiranju izključno obratnih sredstev, ki jih slovenska podjetja v tem trenutku najbolj potrebujejo.

Danes se izteka prvi rok za oddajo vlog na razpis garancij bančnih posojil z znižano obrestno mero, ki ga je sklad razpisal v sodelovanju z bankami. Skupno je razpisanih 79,2 milijona evrov garancij s subvencijo obrestne mere, kar predstavlja približno 113 milijonov evrov bančnih posojil, so v podjetniškem skladu povedali za STA. Naslednji roki bodo sledili vsakih 14 dni, torej 5. in 20. maja, 5. in 20. junija, 5. julija ter nato 5. in 20. septembra ter 5. in 20. oktobra.

"Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter," so zagotovili. Na razpis se lahko prijavljajo mikro, mala in srednja podjetja z do 250 zaposlenimi in do 50 milijonov evrov letnega prometa, ki so jim banke predhodno odobrile posojila. Prednost bodo imela podjetja iz tistih panog, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Po oceni sklada naj bi na ta način pomagali približno 430 podjetjem.

Šircelj o finančnem svežnju: Pokazali smo, da združeni zmoremo

Podjetja iz problemskih in obmejnih območij lahko še vedno izkoristijo mikroposojila. Postopek pridobitve od 5000 do 25.000 evrov mikroposojila na podjetje je hiter in enostaven, hkrati pa je za posojilojemalca zelo ugoden, so spomnili. Na odpiranje 1. aprila je prispelo 150 vlog, ki so v presoji. Naslednje odpiranje bo 1. maja, na razpolago bo še približno tri milijone evrov, so poudarili.

Ob tem so dodali, da 403 podjetja v teh dneh že črpajo mikroposoila v skupni višini 10 milijonov evrov v okviru Sklad skladov, ki so bila odobrena 20. marca. "Večina jih koristi za financiranje trenutnih plač," so razkrili. Teh sredstev ni več na voljo, so pa v Slovenskem podjetniškem skladu napovedali, da je novi razpis za likvidnostna posojila vključen med ukrepe vladnega svežnja, ki je v pripravi.

Med prazniki mirovanje medbančnih plačil

Med velikonočnimi prazniki evropski plačilni sistem Target 2 ne posluje, zato banke in hranilnice v Sloveniji ter v drugih državah območja evra ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Ta bo miroval danes in v ponedeljek. Oba dneva bo zaprta tudi Ljubljanska borza.

Danes, ko je v večini držav EU-ja že praznični dan, bo v Sloveniji mogoča le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice. V ponedeljek je praznik tudi v Sloveniji, zato za izvajanje plačilnih storitev veljajo praznični urniki. Kot so sporočili iz Združenja bank Slovenije, bo plačilni promet v polnem obsegu znova stekel v torek. Takrat se bo v skladu z borznim urnikom znova trgovalo tudi na Ljubljanski borzi.