Foto: Evropska unija
Foto: Evropska unija

Na začetku julija je na področju Evropske unije začelo veljati digitalno covidno potrdilo (DCP), ki naj bi olajšalo prost pretok ljudi po Evropski uniji ter Lihtenštajnu, Švici, Islandiji in Norveški. S pomočjo kode QR lahko pristojni organi ugotovijo, ali posameznik izpolnjuje pogoje za vstop v državo.

Na potrdilu je poleg imena in priimka, datuma rojstva, datuma izdaje in unikatnega identifikatorja še informacija o tem, ali je oseba covid-19 prebolela, ali je bila cepljena proti bolezni, ali ima negativen izvid na novi koronavirus.

Slovenija je v svoji strategiji cepljenja zapisala, da se cepljenje proti covidu-19 zagotovi za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Slovenije ali pa so zaposleni pri slovenskem delodajalcu. Torej tudi za tuje državljane.

Številni slovenski državljani pa so se cepili v tujini. Nekaj časa je bilo priljubljeno cepljenje proti covidu-19 v Srbiji, predvsem v času, ko Slovenija še ni prejela dovolj odmerkov cepiva in so bile cepljene le prednostne skupine. Številni Slovenci pa so bili cepljeni tudi na Hrvaškem, kot stanovalci tamkajšnjih domov za ostarele ali pa ker preživijo večino časa v svojih počitniških nastanitvah v sosednji državi.

Toda čeprav so bili cepljeni z vsemi odmerki cepiva, ki je registrirano v EU-ju, v njihovih digitalnih potrdilih ni informacije o cepljenju proti covidu-19 oz. je NIJZ ne vnaša. Hrvaška namreč izdaja QR-potrdila le za svoje zdravstvene zavarovance, tujci pa so dobili le potrdilo o cepljenju oz. kartonček z žigi, da so prejeli odmerke cepiva.

Toda to očitno ni dovolj, da bi se cepljenje na Hrvaškem, v Srbiji oz. drugje priznalo v Sloveniji oz. da bi bili ti državljani vpisani v slovensko evidenco cepljenih.

NIJZ o tem, kako pridobijo EU digitalno COVID (EU DCP) potrdilo državljani Slovenije, ki so se polno cepili v tujini?

Oseba status cepljene osebe izkazuje s potrdilom, ki ga je izdala država, v kateri je bila oseba cepljena, in jamči za verodostojnost podatkov o opravljenem cepljenju. Vsaka država ima svoj sistem vnosa podatkov v zdravstvene registre in sisteme za izdajo potrdil. Vnos podatkov o cepljenih osebah v tujini v slovenski elektronski register cepljenih oseb za zdaj še ni mogoč. Slovenija izdaja EU DCP potrdila le za cepljenja, ki so bila opravljena v Sloveniji, na njih so izpisani podatki o cepljenju, za katere dodatno jamči QR-koda, ki je ni mogoče ponarediti.

Osebe, cepljene v drugih državah, ne glede na to, ali so bile cepljene v državi članici EU-ja ali v tretji državi, izkazujejo cepljenje s potrdilom iz države, v kateri so se cepile.

Osebe, ki so se polno cepile v tujini, pridobijo potrdilo od izvajalca cepljenja (potrdilo države, v kateri so se cepili – tiskano ali digitalno, vpis v cepilno knjižico). Vpis v cepilno knjižico lahko opravi izvajalec cepljenja (torej v državi, kjer se je oseba cepila), vendar ta ob prehajanju meja ne zagotavlja vstopa v državo brez napotitve v karanteno (nekatere države cepilnih knjižic ne upoštevajo kot dokazilo za izkazovanje precepljenosti). Izpostavljamo, da vsaka država določa svoje pogoje za vstop v državo in s tem tudi vrste potrdil, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev PCT.

Težave pri vpisu v registre

"Vse države EU-ja imajo težave pri izdaji EU DCP-potrdila v primeru cepljenja zunaj domovine. Težava je predvsem v tem, da se podatki nahajajo v zdravstvenih registrih držav. Vpis oseb, ki nimajo ne prebivališča niti zavarovanja v tuji državi, predstavlja težavo pri vpisu v te registre. Vse osebe je treba voditi v evidenci pod nekim identifikatorjem, v primeru Slovenije sta to EMŠO ali ZZZS-številka, zato izdaja EU DCP osebam, ki teh identifikatorjev nimajo, ni mogoča oz. je omejena, "pojasnjujejo na NIJZ-ju.

Ob tem dodajajo, da ljudem, ki so cepili v tujini, pač izda potrdilo država, v kateri so se cepili, ki jamči za verodostojnost podatkov o cepljenju. S tem potrdilom pa izpolnjujejo pogoje PCT: "Potrdila iz tujine pa se ne da "pretvoriti" v slovensko EU DCP-potrdilo in obratno. EU DCP-potrdilo v QR-kodi vsebuje digitalni podpis, ki izkazuje verodostojnost potrdila in se je ne da ponarediti. Vsaka država ima tudi svoj sistem vnosa podatkov v zdravstvene registre in posledično sisteme za izdajo potrdil."

Podatkov, koliko Slovencev se je cepilo v tujini, ni. Slovenski državljani oz. tujci, ki prebivajo v Sloveniji in so prejeli prve odmerke cepiv, s katerimi se cepi v Sloveniji, v tujini, imajo možnost, da prejmejo drugi odmerek v Sloveniji. Podatek o cepljenju v Sloveniji, kot pravijo na NIJZ-ju, pa se vpiše v slovenski register cepljenja. Za to možnost se jih je po podatkih NIJZ-ja odločilo približno 4000.

Tuji državljani, ki prebivajo v Sloveniji in so bili v Sloveniji cepljeni proti covidu-19, pa lahko pridobijo slovensko digitalno potrdilo.

"Tujci, ki prebivajo pri nas, imajo tudi začasno EMŠO-številko ali ZZZS-številko obveznega zavarovanja. Vse te osebe lahko pridobijo EU DCP. Za zdaj podatek o številu teh oseb še ni na voljo," so še pojasnili na NIJZ-ju.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Hrvaško ministrstvo – prepis naj opravi družinski zdravnik

Na Hrvaškem imajo možnost pridobitve evropskega digitalnega QR-potrdila vsi državljani Hrvaške in tisti, ki imajo podatke o cepljenju ali negativni test vpisan v centralne zbirke podatkov hrvaškega ministrstva za zdravje.

Na hrvaškem ministrstvu za zdravje pa so glede zapleta s slovenskimi državljani, ki so bili cepljeni na Hrvaškem, a tega ne morejo vpisati v osebni register, za MMC pojasnili, da pač lahko vsi, ki so cepljeni na Hrvaškem, opravijo prepis v svoji državi, ker so bili cepljeni s cepivi, ki so odobrena na ravni EU-ja. "Prepis cepljenja naj opravi družinski zdravnik omenjene osebe, če ni na voljo, pa prepis vpiše pristojni zavod za javno zdravje," so navedli. Toda kot nam je v odgovoru navedel NIJZ, to v Sloveniji očitno ni mogoče.