Maturanti bodo cepljeni s cepivom AstraZenece, mlajši od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizerja in BioNTecha, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Maturanti bodo cepljeni s cepivom AstraZenece, mlajši od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizerja in BioNTecha, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Vlada je posodobila strategijo cepljenja in med prednostne skupine uvrstila starejše od 50 let. V prednostno skupino se med drugim vračajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, ob teh tudi zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

Ob tem so bili med prednostne skupine dodani še zaposleni v sektorjih farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti in drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam, ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Odslej bo za cepljenje polnoletnih oseb na razpolago tudi cepivo podjetja Johnson & Johnson, ki ga Slovenija že skladišči. Posvetovalna skupina za cepljenje je namreč sledila odobritvi Evropske agencije za zdravila, ki je presodila, da so pri tem cepivu koristi večje od tveganj. Prednost cepiva podjetja Johnson & Johnson je, da je potreben le en odmerek.

Mlajši moški se je po dveh odmerkih Pfizerja znova prijavil na cepljenje in prejel še prvi odmerek AstraZenece, je poročal portal 24ur. Foto: Reuters
Mlajši moški se je po dveh odmerkih Pfizerja znova prijavil na cepljenje in prejel še prvi odmerek AstraZenece, je poročal portal 24ur. Foto: Reuters

Mlajši moški prejel dva odmerka Pfizerja, nato pa še odmerek AstraZenece

Medtem ko se je strategija cepljenja že večkrat spremenila, pa se dogajajo tudi številne nepravilnosti. Portal 24ur tako poroča o izpovedi mlajšega moškega, starega med 30 in 40 leti, ki je, medtem ko številni starejši in kronični bolniki še vedno čakajo prvi odmerek cepiva, prejel že tretjega.

Na začetku leta je bil v skladu s cepilno strategijo dvakrat cepljen s Pfizerjem, pred kratkim pa se je na cepljenje prijavil še enkrat in tako dobil še prvi odmerek AstraZenece. Omenjeni pravi, da je to kronski dokaz, kako pomanjkljiva sta zdravstveni sistem in cepilna strategija. V zdravstvenih domovih so za omenjeni portal pojasnili, da na cepilnem mestu lahko preverijo, ali je oseba morebiti že bila cepljena, a le s pooblastilom osebnega zdravnika dotične osebe.

V ZD Ljubljana na cepljenje vabili tud mlajše

Zapletlo se je tudi v ZD Ljubljana, kjer so v četrtek na cepljenje proti covidu-19 vabili osebe med 18. in 59. letom s kroničnimi boleznimi. Po družbenih omrežjih je nato zaokrožila informacija, da je na cepljenje v prihodnjih vabljenih tudi več mlajših oseb, ki so navajale, da kroničnih bolezni nimajo.

V ZD-ju Ljubljana zdaj prosijo, naj vabljeni, ki menijo, da ne sodijo v prednostno skupino, to preverijo pri svojem osebnem zdravniku, ki jih je označil kot kronične bolnike in ki bo to lahko preveril ter pojasnil ustreznost opredeljene kategorije tveganosti. Cepilni center namreč nima te pristojnosti in tudi ne more vnaprej vedeti za morebitno odstopanje v posameznem primeru.

Kot so pojasnili v Zdravstvenem domu Ljubljana, mora vsak vnos kronične bolezni preveriti osebni zdravnik in ga potrditi, nato pa se osebe uvrsti v bazo, iz katere jih vabijo na cepljenje. "Osebe, ki jih osebni zdravnik ne pregleda, niso v bazi za vabljenje, saj morajo biti podatki, ki jih bolnik vnese ob prijavi, točni. Osebni zdravniki so tisti, ki opredelijo, kdaj je oseba kronični bolnik," so navedli.

Sorodna novica V vojski cepili tudi prebolevnike, ki so bolezen preboleli pred enim mesecem

RTV Slovenija pa je poročala, da so med zaposlenimi na ministrstvu za obrambo cepili tudi okoli 300 takih, ki so bolezen preboleli – in to tudi komaj mesec dni pred cepljenje.

Potza: Stanje v cepilnih centrih se izboljšuje, a tudi tokrat neskladja

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je na novinarski konferenci med drugim pojasnila, da nadzori (v preteklem tednu jih je bilo v cepilnih centrih opravljenih 223) kažejo, da se stanje izboljšuje. "Splošna ugotovitev je, da se stanje izboljšuje, a smo tudi tokrat ugotovili neskladja," je dejala Potza. Neskladja so se po njenih navedbah nanašala predvsem na vodenje seznamov brez vseh obveznih elementov, saj pri mlajših osebah na primer na seznamu ni bila opredeljena prednostna skupina, v katero spadajo. "Na seznamu so bile osebe, ki po strategiji tja ne spadajo," je dejala in dodala, da se na cepilnih centrih sicer trudijo, da bi delovali v skladu z navodili, inšpektorat pa vsako napako in prijavo preveri in razišče okoliščine.

Neskladje s cepilno strategijo so inšpektorji ugotovili v šestih cepilnih centrih – v zdravstvenih domovih Laško, Žalec, Vrhnika, Izola, Ormož in Ribnica. Vsem so bila izrečena opozorila z rokom za odpravo nepravilnosti, in sicer sedem opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, cepilnemu centru na Vrhniki pa še dodatno opozorilo po zakonu o prekrških, je pojasnila inšpektorica.

Pri cepilnem centru ZD-ja Ljubljana trenutno potekajo trije postopki. "Kolikor smo seznanjeni, v ZD-ju Ljubljana sicer preverijo vsakogar, ki ne dosega starosti, določene v strategiji o cepljenju. Če gre za mlajšo osebo, se preveri, ali je osebni zdravnik zapisal razloge za izjeme, kot so kronični bolniki," je dejala Potza. Po en postopek poteka še v UKC-ju Maribor, ZD-ju Maribor in v ZD-ju Koper.

Nove izjeme v cepilni strategiji

ZD Kočevje zanika trditve Potze: Nismo cepili mlajših

"Pri postopkih v ZD-ju Kočevje je bila v medijih podana napačna informacija, da nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prav zaradi ugotovljene neskladnosti je bilo namreč tako pravni kot odgovorni osebi v ZD-ju Kočevje izrečeno opozorilo po zakonu o prekrških," je še sporočila Potza.

Na njene besede so se že odzvali v ZD-ju Kočevje, kjer njene navedbe zavračajo. "V ZD-ju Kočevje nas je zdravstveni inšpektor, z namenom preverjanja skladnosti cepljenja proti covidu-19 z nacionalno strategijo o cepljenju proti covidu-19, obiskal oz. pozval k odzivu že devetkrat. Osem nadzorov se je zaključilo brez ugotovljenih neskladij," je v odzivu zapisala Polona Vidič Hudobivnik, direktorica ZD-ja Kočevje.

"Samo na nadzoru 10. 3. 2021 smo dobili od Inšpektorata za zdravje pisno opozorilo po končanem nadzoru. Opozorili so nas, da smo v tednu pred tem nadzorom cepili s cepivom AstraZenece tudi starejše od 64 let. Gre za edini teden, ko v nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 in navodilih za cepljenje NIJZ-ja ni bilo zapisa, da je cepivo AstraZenece primerno tudi za starejše (od 65 let navzgor, če želijo biti čim prej cepljeni in če jim to svetuje tudi izbrani zdravnik). Teden pred omenjenim nadzorom in teden po njem je to v strategiji bilo zapisano," je direktorica pojasnila edino opozorilo. "Nikoli nismo prejeli opozorila, ker naj bi cepili mlade brez pridruženih kroničnih bolezni, kot je v izjavi navedla ga. Potza."

Od ponedeljka pedagoško delo po hibridnem modelu, tudi
Od ponedeljka pedagoško delo po hibridnem modelu, tudi "v živo", a priporočajo se manjše skupine. Foto: Reuters

Univerze od ponedeljka po hibridnem modelu

Rektorska konferenca je medtem na petkovi seji opravila razpravo o sproščanju ukrepov. Soglašali so, da se pedagoški proces na univerzah od ponedeljka dalje izvaja v skladu s hibridnimi modeli oziroma v živo v skladu s smernicami NIJZ-ja. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah, so sporočili iz konference.

Rektorska konferenca Republike Slovenije je znova pozvala ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naj umesti študentsko problematiko v interventno zakonodajo oz. podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v čim krajšem času, da bodo študentje seznanjeni z vsemi možnostmi. Prav tako so se seznanili s položajem študentov v času omejenega dostopa do univerz v preteklem času in s težavami, ki jih bodo imeli študentje z vračanjem v predavalnice. Problematiko so predstavili predsedniki študentskih svetov univerz, ki si prizadevajo za odziv na vsa vprašanja študentov in reševanje stisk posameznikov.

Podpora študentom

Rektorska konferenca je obenem podprla prizadevanja študentov za izvedbo vseh potrebnih dejavnosti, ki jim bodo omogočile, da pravočasno zaključijo svoje študijske obveznosti.

Hitro testiranje tudi za tujce

Vlada je na petkovi dopisni seji razširila obseg splošnega testiranja na okužbo za novi koronavirus, in sicer tudi na vse, ki pridejo v Slovenijo in tukaj nimajo prebivališča oziroma ne delajo pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, so sporočili.

Izvajalci presejalnih programov so izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe, in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih na podlagi javnega razpisa izbere minister za zdravje in z njimi sklene pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev. Izvajalci lahko testirajo na svojem sedežu ali zunaj njega kot mobilna enota.

Stroške omenjenih presejalnih programov v skladu z uredbo nase prevzame država. Izvajalci programa namreč račun za storitev izdajo neposredno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije oz. ministrstvu za zdravje.

"Ponekod težave s cepilnimi centri še opažamo, ampak tam, kjer smo izrekli opozorila, je inšpektorat vsak dan. Čeprav do napak še prihaja, se na splošno situacija glede zmede pri cepljenju močno izboljšuje," je dejala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Foto: Reuters

V četrtek 900 okužb in šest umrlih

V četrtek je bilo opravljenih 5371 PCR-testov, potrjenih je bilo 900 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 16,8 odstotka. Ob tem je 29.266 ljudi opravilo hitro testiranje. Umrlo je šest bolnikov s covidom-19.

Po zadnjih podatkih vlade je v slovenskih bolnišnicah 629 bolnikov s covidom-19, devet več kot dan pred tem. Zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego potrebuje 159 bolnikov, pet več. Z bolnišničnega zdravljenja je bilo odpuščenih 62 ljudi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb se je s 684 povečalo na 689.

"Razmere v bolnišnicah v zadnjih dneh ostajajo nespremenjene. Kakšen dan je trend boljši, potem pa se ponovno obrne navzdol. Vsi si želimo, da bi se v tednu ali dveh razmere začele izboljševati tudi v naših bolnišnicah," je na dopoldanski novinarski konferenci dejala vladna govorka Maja Bratuša.

Za maturante in zaposlene naročenih skoraj 4000 odmerkov

V petek je bilo izvedeno cepljenje vseh maturantov, ki so si tega želeli. Točnih informacij, koliko od 18 tisoč maturantov se je cepilo, nima niti NIJZ. Sporočili so sicer, da so prejeli skupno 3940 naročil cepiva za cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature. Do ponedeljka so na NIJZ-ju govorili o dobrih 2600 naročenih odmerkih, a so po poročanju Televizije Slovenija pozneje prejeli še nekaj več kot 1300 naročil. Ponekod cepiva sicer niso naročili, ker ga imajo še na zalogi. Maturanti bodo cepljeni s cepivom AstraZenece, mlajši od 18 let pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech, ki je registrirano za osebe, stare 16 let in več.

Dodatni termin za cepljenje maturantov v spomladanskem delu ni predviden. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Dodatni termin za cepljenje maturantov v spomladanskem delu ni predviden. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

"Večina prijavljenih dijakov se je odzvala in potrdila, da na cepljenje pridejo," je za Televizijo Slovenija povedala direktorica ZD-ja Grosuplje Zdenka Zaviršek, kjer so za cepljenje imeli naročenih 61 maturantov. "Med tednom je bilo nekaj klicev z različnimi vprašanji in dvomi. Kljub temu se je večina odločila za cepljenje, mislim, da sta se premislila samo dva od prijavljenih," je dodala direktorica zdravstvenega doma.

Sorodna novica Kacin: "Kje vse bi že mi bili, če bi imeli 400 tisoč odmerkov AstraZenece pravočasno"

Večina vprašanj maturantk in maturantov se je po navedbah Zdenke Zaviršek nanašala na stranske učinke. "Pri dekletih je vprašanje predvsem sočasnega jemanja kontracepcije. To je pravzaprav vprašanje za vsakega, ki se s tem ukvarja. Zaupamo proizvajalcu in EMI ter naši strokovni skupini, da je cepljenje kljub vsemu varno," je dejala direktorica zdravstvenega doma.

Tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto so popoldne cepili maturante oz. dijake zaključnih letnikov srednjih šol. Kot je za Televizijo Slovenija poročala novinarka Petra Držaj, se je prijavilo zgolj 267 maturantov. Okoli 20 prijavljenih dijakov je cepljenje odpovedalo, razlog naj bi bile okužbe v posameznih razredih in odrejene karantene.

Pomočnik direktorice ZD-ja Novo mesto Peter Černe je pojasnil, da so bili vsi dijaki časovno naročeni, zato gneče ni bilo. V cepilnem centru so okrepili ekipe, dodatne prostore pa so zagotovili v šotoru pred vhodom v pritličje Zdravstvenega doma.

Sorodna novica Znova prost prehod med regijami, dovoljeno zbiranje do deset ljudi

V spomladanskem delu dodatni termini za cepljenje niso predvideni

Maturante je vlada v prenovljeno strategijo uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v ponedeljek na novinarski konferenci dejala, da če se maturanti ne bodo odločili za cepljenje v petek, dodatnega termina za cepljenje v spomladanskem delu ne načrtujejo. O morebitnem dodatnem terminu za cepljenje maturantov pred jesenskim rokom mature pa še niso govorili.

K splošni maturi je po zadnjih podatkih prijavljenih 7180 kandidatov, k poklicni pa 10.623.

V teku je cepljenje maturantov