Majbert Pharm je Sloveniji v okviru prvega javnega razpisa dobavil pol milijona hitrih testov kitajskega proizvajalca Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec za potrebe množičnega testiranja. Foto: BoBo
Majbert Pharm je Sloveniji v okviru prvega javnega razpisa dobavil pol milijona hitrih testov kitajskega proizvajalca Shenzhen Ultra-Diagnostics Biotec za potrebe množičnega testiranja. Foto: BoBo

Ministrstvo za zdravje je javni razpis za nakup milijon hitrih testov objavilo februarja letos, konec marca pa je sporočilo, da so posel oddali Sanolaborju. Ministrstvo je v obrazložitvi navedlo, da se je dopustna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo za oddajo javnega naročila uvrstila na prvo mesto in da dopustnosti preostalih prejetih ponudb niso ugotavljali.

Na razpis se je prijavil tudi Majbert Pharm, ki je Sloveniji v okviru prvega javnega razpisa dobavil pol milijona hitrih testov za potrebe množičnega testiranja. Ko na drugem razpisu podjetje ni bilo izbrano, je na ministrstvo vložilo zahtevek za revizijo priporočeno po pošti. A je ministrstvo zahtevek zavrglo, saj je način vložitve zahtevka za revizijo, to je pisno po pošti, v nasprotju s 24. členom zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki kot izključni način vložitve zahtevka za revizijo določa vložitev prek portala eRevizija.

Zato se je Majbert Pharm obrnil na državno revizijsko komisijo, ki pa ni ugotovila očitanih kršitev ministrstva, ko je to zavrnilo vlagateljev zahtevek za revizijo. Od začetka leta je namreč obvezna uporaba portala eRevizija, vlaganje mimo tega portala pa je v skladu z zakonom dovoljeno v primeru varovanja posebno občutljivih informacij ali v primeru tehničnih težav portala, ko se informacije in dokumenti vložijo neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Ker Majbert Pharm v pritožbi ni izkazal obstoja okoliščin, zaradi katerih bi bila dopustna vložitev zahtevka za revizijo priporočeno po pošti, je državna revizijska komisija pritožbo zavrnila, so sporočili iz komisije. Podjetje Majbert Pharm bo hitre teste za potrjevanje okužb z novim koronavirusom dobavilo tudi Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Skupna vrednost naročila je 1,5 milijona evrov za obdobje dveh let. Posel s tem podjetjem je sklenil tudi Univerzitetni klinični center Ljubljana.