Foto: BoBo
Foto: BoBo

Različni inšpekcijski organi so od 22. do 28. novembra izrekli 71 prekrškovnih sankcij, 249 opozoril po zakonu o prekrških in 368 upravnih ukrepov ter izrekli štiri odločbe o prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 120.900 evrov, od tega so bile globe zaradi nespoštovanja PCT-pogoja izrečene v vrednosti 105.600 evrov.

Zdravstveni inšpektorat je opravil 717 nadzorov, izrekel pa 19 prekrškovnih sankcij in pet upravnih ukrepov.

Policija je od 23. do 29. novembra prejela 45 prijav o kršitvah vladnih omejitev, sama pa je ugotovila 19 kršitev. Pri tem so izrekli 27 opozoril ali ukazov po zakonu o pooblastilih policije ali zakonu o nalezljivih boleznih.

Policisti so na meji vročili tudi 291 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 21 primerih so ljudje zavrnili podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za ljudi, ki so pripotovali iz Bosne in Hercegovine (175), Hrvaške (45), Srbije (25) in Kosova (19). Na mejnih prehodih in nadzornih točkah je policija zavrnila 11 ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop ali tranzit čez Slovenijo.

Šest ponarejenih potrdil

Na mejnih prehodih so policisti obravnavali tudi šest primerov izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju oziroma testiranju, v notranjosti države pa sedem primerov izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju oziroma testiranju, kjer je podan sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. V notranjosti države so obravnavali en primer izdaje lažnega zdravniškega potrdila oziroma sum storitve izdaje in uporabe lažnega zdravniškega ali veterinarskega spričevala.