Zaradi izrednih razmer bo v zdravstveno blagajno prišlo okoli 215 milijonov manj, ocenjuje ZZZS. Foto: Pixabay
Zaradi izrednih razmer bo v zdravstveno blagajno prišlo okoli 215 milijonov manj, ocenjuje ZZZS. Foto: Pixabay

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predlaga, da se z interventnim zakonom zavodu iz državnega proračuna zagotovi pokrivanje razlike med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu, tako kot je zagotovljeno Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. S tem bi se zagotovilo finančno vzdržno in nemoteno poslovanje zdravstvene blagajne in slovenskega zdravstva.

Ob tem so opomnili, da vlada in DZ pretekli teden njihovih predlogov nista vključila v prvi interventni megaprotikoronski zakon, zato so izvajalci zdravstvenih storitev in ZZZS zaskrbljeni glede nujno potrebnih pogojev za neprekinjeno in učinkovito delovanje zdravstvenega sistema v letošnjem letu.

Na zavodu namreč napovedujejo, da bo imela javna zdravstvena blagajna v letu 2020 za okoli 215 milijonov evrov manj prihodkov od prispevkov glede na načrtovane v finančnem načrtu za leto 2020. Iz naslova zmanjšanja gospodarske dejavnosti pričakujejo upad za 200 milijonov evrov, iz naslova odloga plačila prispevkov po začasnem protikoronskem ukrepu pa upad za 15 milijonov evrov.

Nadomestila za odsotnost z dela

"Dodatno menimo, da se bodo zaradi nastalih kriznih razmer povečali izdatki za nadomestila odsotnosti za okoli 30 milijonov evrov glede na načrtovane v finančnem načrtu ZZZS-ja za leto 2020," so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem še dodajajo, da ZZZS iz lastnih finančnih sredstev ne bo mogel poravnavati svojih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev in kriti pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZZZS med drugim predlaga, da se javnim zdravstvenim zavodom izpad prihodkov v letu 2020 zaradi nerealiziranih programov zdravstvenih storitev, ki so dogovorjene v pogodbi z ZZZS-jem in ki jih na podlagi odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije ne smejo opravljati oz. jih smejo opravljati le v omejenem obsegu, pokrije iz državnega proračuna. Predvideli so, da bi ZZZS v tem primeru imel okoli 144 milijonov evrov manj odhodkov za omenjene zdravstvene storitve.

ZZZS je v poslovnem letu 2019 sicer realiziral okoli 3,1 milijarde evrov prihodkov, leto pa je končal s presežkom prihodkov nad odhodki za 50,6 milijona evrov, kaže poslovno poročilo za lani. Zavod pa v zadnjih letih zaznava rast izdatkov zaradi bolniškega staleža. Lani so ti znašali nekaj več kot 381,5 milijona evrov.

Obvestilo uredništva:

Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.