Ambulanta v Mirni Peči bo bolnike sprejemala trikrat tedensko. Foto: Pixabay

Novomeški zdravstveni dom je prispeval približno 100.000 evrov, razliko je pokrila mirnopeška občina. Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič je povedala, da je omenjena ustanova prispevala denar za prenovo in ureditev ambulant, občina pa za ureditev zunanjosti stavbe in njene okolice.

Nova ambulanta družinske oz. splošne medicine je prostore dobila v upravnih prostorih nekdanje mirnopeške osnovne šole. Med prenovo, ki jo je novomeški zdravstveni dom začel maja lani, so izvedli vsa potrebna gradbenoobrtniška dela, uredili so prostor za medicinsko sestro in ambulanto družinske medicine, previjalnico ter večnamenski prostor oz. referenčno sobo.

Ambulanta bo delovala trikrat tedensko
Prenovili so tudi sanitarije, uredili čakalnico, zamenjali so stavbno pohištvo s senčili, prenovili vhod z nastreškom in uredili dostop za gibalno ovirane. Zdravstvene prostore so ustrezno opremili, je dodala direktorica.

Po podatkih mirnopeške občine so v nekdanji osnovni šoli porušili staro kotlovnico in uredili streho, po koncu notranjih del pa poskrbeli še za ureditev okolice stavbe, njenega pročelja in parkirišča. Ambulanta bo delovala trikrat tedensko po štiri ure, novomeški zdravstveni dom bo ob okrepljenem zanimanju njen urnik še razširil. Na občini prebivalce pozivajo, naj se kar v največjem številu opredelijo za novega zdravnika, saj je obseg programa odvisen od števila zanj opredeljenih bolnikov.

V občini deluje zasebna ambulanta
V Mirni Peči sicer že deluje zasebna ambulanta družinske medicine, ki je enako kot nova pridobitev del javnega zdravstvenega sistema. Uporabniki nove mirnopeške zdravstvene postaje bodo pretežno prebivalci občine Mirne Peč, obiščejo pa jo lahko tudi prebivalci katere koli druge občine, je še povedala Simoničeva.

Zdravstvena postaja Mirna Peč sicer deluje v okviru Zdravstvenega doma Novo mesto, ki je temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Novo mesto in drugih občin ustanoviteljic: Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice in Mirna Peč. Občina Mirna Peč je v omenjeni stavbi nekdanje osnovne šole lani odprla tudi lokalni muzej rojakov, glasbenika Lojzeta Slaka in pesnika Toneta Pavčka.