Ministrstvo za zdravje v odgovoru sindikatom opominja, da je nacionalni inštitut za otroško srčno kirurgijo nastal, ko težav znotraj programa ni bilo več mogoče reševati. Foto: BoBo
Ministrstvo za zdravje v odgovoru sindikatom opominja, da je nacionalni inštitut za otroško srčno kirurgijo nastal, ko težav znotraj programa ni bilo več mogoče reševati. Foto: BoBo
Sindikate skrbi inštitut za otroško srčno kirurgijo

V prostorih UKC Ljubljana naj bi "kot neke vrste tumor" nastal nov javni zavod, ki naj bi nekaterim zaposlenim dal drage podjemne ali druge pogodbe in tako zaobšel sistem plač v javnem sektorju, hkrati pa dobival vso podporo podpornih služb UKC Ljubljana, so v skupni izjavi navedli Sindikat Kliničnega centra Ljubljana, Sindikat podpore UKC - Sindikat zdravstva Slovenije, enota UKC Ljubljana Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikat sevalcev Slovenije pri sindikalni konfederaciji Pergam in Florence - sindikat medicinskih sester pri Pergamu.

Zanima jih, zakaj je treba ustanavljati nov pravni subjekt za opravljanje dejavnosti, ki jo je že izvajal UKC Ljubljana, ob dejstvu, da naj bi podporne storitve inštituta in prostore zagotavljal UKC Ljubljana in da gre pri inštitutu za javni zavod s področja zdravstva, ki ga zavezujejo enaki predpisi s področja delovanja javnih zavodov, javnih naročil in plač. Takšna zgodba bi po njihovi oceni pomenila razkroj javnega zdravstva in posledično dražje storitve za vse državljane in državljanke, prav tako pa tudi izgubo pomena UKC Ljubljana kot vrhunskega centra za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

Verjamejo, da je predsednik sveta nacionalnega inštituta Igor Gregorič prava oseba, ki lahko vnese stabilnost v program, da se zaposli sposoben kader in opravlja najtežje posege. Izrazili so upanje, da ima politika razum in voljo, da bi zadeve ponovno premislili in čim prej našli rešitve. Zmeda z ustanovitvijo posebnega inštituta in vsiljevanje nedorečenih rešitev bi povzročila še več preglavic predvsem na škodo tistih, ki morajo biti prva skrb pri iskanju dolgoročnih rešitev za program, so zapisali.

Ministrstvo: Rešitev je primerna
Ministrstvo za zdravje pa opozarja, da vsako ustanavljanje nove institucije zahteva določen čas. Klinični del Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni bo zaživel, ko bo zagotovljeno varno in kakovostno zdravljenje otrok, so napovedali. Ministrstvo je spomnilo, da je po posvetovanjih s stroko in po pogovorih s starši otrok ugotovilo, da so težave postale tako velike, da jih je nemogoče rešiti v okviru obstoječe organiziranosti. Ker je stroka nasprotovala predlogu ministrstva, da se program otroške srčne kirurgije ukine in se zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami zagotovi v tujini, je vlada s sklepom iz decembra lani ustanovila Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, so spomnili na ministrstvu.

Nacionalni inštitut je po njihovih besedah že zaposlil nosilce zdravstvene dejavnosti. Nadaljeval bo z zaposlovanjem zdravnikov, medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za kakovostno in varno delovanje. Inštitut je javni zdravstveni zavod, zato bodo veljala enaka pravila kot v ostalih javnih zdravstvenih zavodih. Pravice delavcev ne bodo ogrožene, so zagotovili.

Podjemne pogodbe začasna rešitev
Posamezni strokovnjaki bodo delali tudi po podjemnih pogodbah, vendar zgolj do takrat, ko inštitut ne bo imel dovolj lastnih kadrov za varno in kakovostno obravnavo bolnikov. Dnevni honorarji so po navedbah ministrstva primerljivi s honorarji zdravnikov, ki prihajajo iz Prage. Priznani strokovnjaki iz tujine po pojasnilu ministrstva trenutno preko inštituta pomagajo Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana, saj ta nima dovolj svojih strokovnjakov, da bi lahko zagotavljal varno in kakovostno obravnavo otrok.

Ko bo inštitut deloval v skladu z mednarodnimi smernicami kakovosti in varne obravnave bolnikov in ko bo primerno kadrovsko ter organizacijsko urejen, bo potreben razmislek, ali ga je smiselno priključiti UKC Ljubljana. Do takrat pa bo potrebnega veliko dela in kadrovskih ter finančnih vložkov, predvsem v izobraževanje mladih, so še zapisali na ministrstvu.

Sindikate skrbi inštitut za otroško srčno kirurgijo