Ob postavljanju stolpa poleti 1962 se je ta zrušil v prepad. Foto: RTV Vestnik
Ob postavljanju stolpa poleti 1962 se je ta zrušil v prepad. Foto: RTV Vestnik
Montaža kabla za UKV leta 1967. Foto: arhiv RTV Slovenija
V začetku je posadka stanovala v kletnih prostorih pod oddajno dvorano (1963). Foto: arhiv RTV Slovenija
Postavljanje anten na strehi. Foto: arhiv RTV Slovenija
Ob zimah, ki so praviloma postregle z ogromno snega, so jo morali oddajničarji pogosto mahniti kar peš do službe. Foto: arhiv RTV Slovenija
Za obroke je posadka skrbela sama. Več glav več jé. Foto: arhiv RTV Slovenija

Pogled z Oddajnega centra Plešivec sega do Sljemena, od Trdinovega vrha do Snežnika, od Nanosa celo do Tržaškega zaliva, v dolino med Golico in Svinjo ter preko Velikovca in Gosposvetskega polja do hribov, ki obrobljajo Vrbsko in Osojsko jezero. Prav tja, kamor lahko seže oko, sežejo tudi elektromagnetni valovi radijskega in televizijskega oddajnika. Vidijo in slišijo nas celo v Prekmurju, Beli krajini ter naši zamejci onstran meje na Avstrijskem Koroškem.

Prvi začetki segajo v leto 1959, ko je RTV Ljubljana skupaj z lokalnimi predstavniki Koroške regije sklenila postaviti TV oddajnik, katerega signal bi pokrival področja severne Slovenije in Koroške. In res, leta 1962 so s pomočjo koroških radioamaterjev radijski in televizijski signali dosegli prebivalce na severni strani Uršlje gore, ki so do tedaj lahko pretežno sprejemali samo avstrijske programe.

Prve oddajne naprave so bile improvizirano nameščene kar v do tedaj zgrajenih kletnih prostorih, prepuščene same sebi, saj je objekt dobil stalno posadko šele jeseni leta 1963. Leto zatem je bil objekt dokončan, 12. oktober 1964 pa je uradni datum začetka delovanja OC Plešivec.

Pogoji bivanja posadke so se po tem bistveno izboljšali, kvaliteta signala pa se je z nabavo novih in močnejših oddajnikov večala.

Sprva je bilo potrebno vso opremo in material nositi na hrbtih prostovoljcev ali s pomočjo vprežnih živali. Zaradi vse večjih potreb po nemoteni preskrbi je bila leta 1962 narejena tovorna žičnica, leta 1970 pa je po novo zgrajeni cesti na Plešivec pripeljal prvi avtomobil. Z izgradnjo ceste se je močno olajšal prevoz opreme in ljudi v letnem obdobju, pozimi pa je bilo še vedno treba pešačiti dolge ure ali pa je na pomoč priskočil helikopter. Rešitev je predstavljal novi ratrak, ki ob prvem poizkusu zaradi visokih zametov sicer ni prišel do vrha, kasneje pa je dobro služil svojemu namenu.

Sedanja podoba Oddajnega centra Plešivec je nastala leta 1977, ko so vedno večje potrebe po prostoru narekovale zamenjavo prvotnega stolpa z modernejšim in višjim cevastim stolpom, ki sega več kot 60 m visoko. Takšna izvedba stolpa je bila prva v Sloveniji.

Oddajniški center je ves čas v nenehnemu razvoju, posodabljanju, vzdrževanju tehnoloških naprav, da bi zagotovili čim višjo kakovost naših storitev. Oddajni center služi tako za posredovanje nacionalnih, regionalnih in zasebnih radijskih in televizijskih programov, njegove prostore in storitve pa koristijo številni drugi uporabniki (Telekom, ELES, DES, reševalci, policija, GRS, radioamaterji in drugi).

Da bi nemoteno deloval, je imel oddajni center stalno posadko neprekinjeno že od leta 1963. S tehnološkim razvojem, digitalizacijo, avtomatizacijo se je povečala zanesljivost delovanja aparatur in naprav, kar je privedlo do postopne ukinitve stalne prisotnosti posadk. Tako je 21. junija 2012 Oddajni center Plešivec zaradi uvajanja avtomatizacije prvič po 49 letih za en teden ostal brez posadke. Danes so člani posadke dežurni ob delovnikih, ob koncih tedna pa delovanje oddajnega centra nadzorujejo iz Področnega centra Celje.

Avtomatizacija prinaša svoje prednosti, slabost pa je gotovo ta, da je v primeru resnejše okvare zaradi odsotnosti posadke daljši odzivni čas.

»Poklic oddajničarja je bil nekoč cenjen, saj je poleg širokega spektra znanja zahteval tudi del avanturista. Življenje na gori je potekalo ločeno od družine, prijateljev, znancev, zimske izmene pa so zahtevale tudi večurno pešačenje v globokem snegu. Pa vendar se z nostalgijo spominjamo teh časov,« pravi Roman Matko, vodja Oddajnega centra Plešivec.