Romunski finančni minister Eugen Todorovici in evropski komisar Valdis Dombrovskis poudarjata, da je prost pretok delovne sile ena glavnih svoboščin v Evropski uniji. Foto: Reuters

Po razpravi sta romunski finančni minister Eugen Teodorovici in pristojni evropski komisar Valdis Dombrovskis poudarila, da je prost pretok delovne sile ena glavnih svoboščin v Evropski uniji, ki pomaga tudi pri krepitvi zavesti, da smo vsi Evropejci, je za Radio Slovenija poročal Igor Jurič.

Zaradi različne gospodarske razvitosti članic in različnih davčnih sistemov pa naj bi imel prost pretok delovne sile tudi svoje slabe strani. Ena glavnih je beg možganov iz manj v bolj razvite članice Unije, torej predvsem iz vzhodne v zahodno Evropo.

Posledica tega je ne le depopulacija določenih območij v manj razvitih članicah, ampak oviran potencialni gospodarski razvoj posamezne članice.

"Mi imamo denar, imamo projekte, a na koncu ne moremo uresničiti naših načrtov, ker nimamo več ljudi, ki bi to lahko izpeljali," je dejal Teodorovici. Kot je dodal, si bo zato s kolegi iz držav, iz katerih odhaja največ delovne sile (tudi srednje in nižje usposobljene), prizadeval oblikovati ukrepe, ki bi to upočasnili.

Evropski komisar Dombrovskis je medtem opozoril, da so težave tudi v državah, kamor se delovna sila seli. Pogosto namreč nastaja vtis, da zato prihaja do nelojalne konkurence, da se s tem ustvarja pritisk za zniževanje plač in da sta dostopnost in kakovost javnih storitev ogroženi.

Po mnenju finančnih ministrov bi lahko k zmanjšanju teh težav privedla tudi večja izenačitev obdavčitve dela po posameznih državah. Nekaterim državam članicam, ki imajo močno obdavčeno prav delo, zato priporočajo, naj to davčno breme zmanjšajo in tako prispevajo k dvigu plač tudi slabše plačanih delavcev.