Glede deleža žensk na menedžerskih položajih je s 47 odstotki Slovenija na petem mestu v EU-ju. Foto: Reuters

Evropski statistični urad Eurostat je ob mednarodnem dnevu žensk objavil podatke o zastopanosti ženskega spola na odločevalskih položajih po EU-ju.

Na menedžerskih položajih v podjetjih in javnem sektorju (pri tem se uporablja klasifikacija mednarodne organizacije dela (ILO)) je po ugotovitvah Eurostata delež žensk v EU-ju pri 36 odstotkih, med člani uprav, upravnih odborov ali nadzornih svetov podjetij, ki kotirajo na borzi, je ta delež pri 27 odstotkih, med najvišjimi odločevalskimi položaji v omenjenih treh organih pa je pri 17 odstotkih. Slovenija se po teh treh merilih uvršča nad povprečje EU-ja.

Glede deleža žensk na menedžerskih položajih je s 47 odstotki na petem mestu v EU-ju, za Latvijo (56 odstotkov), Bolgarijo in Estonijo (49 odstotkov) in skupaj s Poljsko (47 odstotkov). Prvi peterici sledijo Madžarska (43 odstotkov), Litva in Švedska (42 odstotkov), Irska (41 odstotkov) in Slovaška (40 odstotkov).

Na drugi strani lestvice ima najnižji delež Luksemburg (15 odstotkov), pred njim pa so Ciper (23 odstotkov), Češka, Danska, Italija in Nizozemska (29 odstotkov), Nemčija (30 odstotkov) in Avstrija ter Grčija (32 odstotkov).

Glede na delež žensk v upravah, upravnih odborih oz. nadzornih svetih je Slovenija z 28 odstotki tik nad povprečjem EU-ja in ne zaseda vodilnih mest. Na vrhu lestvice je sicer Francija (44 odstotkov), sledita Italija in Švedska (36 odstotkov), Finska (35 odstotkov) in Nemčija (34 odstotkov). Na dnu lestvice je medtem najti Estonijo (osem odstotkov), Grčijo (devet odstotkov), Malto (10 odstotkov), Ciper, Litvo in Romunijo (11 odstotkov), Luksemburg (13 odstotkov) in Češko (14 odstotkov).

Po deležu žensk na najvišjih odločevalskih položajih v omenjenih treh organih podjetij se Slovenija s 25-odstotnim deležem spet uvršča na peto mesto v EU-ju. Pred njo so Litva (28 odstotkov), Bolgarija in Latvija (27 odstotkov) ter Romunija (25 odstotkov).

Slovenija je tik pred Švedsko (24 odstotkov), Estonijo (23 odstotkov) in Hrvaško (21 odstotkov). Na drugem delu lestvice so medtem Avstrija (pet odstotkov), Češka (šest odstotkov), Italija (devet odstotkov), Portugalska (10 odstotkov), Danska (11 odstotkov) in Luksemburg, Madžarska ter Poljska (13 odstotkov).