Film širi obzorja in pomaga spoznavati daljne svetove. Foto: BoBo
Film širi obzorja in pomaga spoznavati daljne svetove. Foto: BoBo

Veliko evropskih držav ima filmsko izobraževanje že vključeno v neko obliko formalnega izobraževanja, medtem ko smo v Sloveniji na tem področju precej na začetku. Evropska komisija podpira filmsko vzgojo in je že pred šestimi leti izvedla obsežno raziskavo o filmski pismenosti, ki je med drugim pokazala, da je treba na tem področju še veliko narediti.

Že nekaj let se za to trudi Art kino mreža Slovenija, ki je s Filmsko osnovno šolo omogočila dostop do znanja filmske vzgoje strokovnim delavcem po vsej Sloveniji. Petra Gajžler, ki ta projekt vodi, pravi, da s programom strokovnih usposabljanj, ki jih pripravljajo s številnimi partnerji, potujejo po kinematografih, kulturnih domovih in šolah po vsej Sloveniji: "S temi strokovnimi usposabljanji ozaveščamo o pomenu filma in filmske vzgoje v formalnem izobraževanju ter krepimo kompetence strokovnih delavcev osnovnih šol. To je pomembno, ker v naslednjem šolskem letu prihaja v osnovne šole izbirni predmet Filmska vzgoja, ta usposabljanja pa bodo opolnomočila pedagoge, da bodo lahko ta predmet izvajali."

Odziv na program usposabljanja je zelo dober odziv. Že po polovici izvajanja petletnega programa imajo namreč vključenih že 850 pedagogov iz vseh regij, kar je dvakrat več, kot je bil cilj celotnega programa.

Poleg usposabljanj pa so postavili tudi spletišče Šola filma www.solafilma.si, ki ga pripravljajo s projektom Slovenske kinoteke, Razumevanje filma. Na njem je ogromno materiala za usposabljanje osnovnošolskih strokovnih delavcev. "Tam najdete tudi posnetke naših strokovnih usposabljanj, strokovna gradiva, brskalnik po filmsko vzgojnih ponudnikih, ki izvajajo filmsko vzgojne dejavnosti po celi Sloveniji. Vzpostavljena sta filmska baza in filmski pojmovnik," še dodaja Petra Gajžler. Gre za obsežen pripomoček in orodje, s katerim si lahko strokovni delavci pomagajo pri samostojnem izvajanju filmske vzgoje. To pa ne pomeni zgolj gledanje filmov, ampak tudi pogovore in delavnice, ki se izvajajo ob šolskih projekcijah.

Namenjene so temu, da mladi film reflektirajo in tako sami prihajajo do razmislekov in odgovorov. Petra Gajžler: "Film ima to moč, da spremeni zakoreninjene poglede, ki jih morda mladi dobijo v svojem okolju, in podira stereotipe. Zato se trudimo, da pri filmski vzgoji prikazujemo take vsebine, ki predstavljajo druge kulture in države, s katerimi morda nimajo stika. Dobro pa je tudi to, da se velikokrat zgodi, da v ospredje pri teh dejavnostih pridejo tisti učenci, ki so sicer bolj v ozadju, bolj sramežljivi."

V tem letu izobražujejo predvsem o animiranem filmu. Strokovne delavce skušajo naučiti prepoznavati kakovost in tudi, kako lahko v delavnicah sami naučijo otroke ustvarjati na tem področju. Naslednje delavnice so že na začetku aprila v Ljubljani in pozneje v Krškem, sicer pa se lahko na izobraževanja prijavite kar na njihovi spletni strani, Šola filma.