Osnovna ideja in zasnova projekta je sprememba prakse pri oskrbi na domu, pravi direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Lilijana Batič. Izboljšali bodo kakovost storitev na domu, kar pomeni, da se bodo približevali potrebam uporabnikov in jim omogočali kakovostno prebivanje v njihovih domovih.Foto: MMC RTV SLO

Pri nas je sistem sicer dobro razvit, a se izvaja predvsem kot socialna oskrba, ponudba integrirane pomoči z zdravstveno oskrbo je pomanjkljiva.

Osnovna ideja in zasnova projekta je sprememba prakse pri oskrbi na domu, pravi direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Lilijana Batič. Izboljšali bodo kakovost storitev na domu, kar pomeni, da se bodo približevali potrebam uporabnikov in jim omogočali kakovostno prebivanje v njihovih domovih. Tako bodo razvili in vzpostavili novo, čezmejno strukturo med Slovenijo in Hrvaško za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu, ki združuje storitve tako socialnega kot tudi zdravstvenega varstva, kar predstavlja novost na ravni obeh držav. "Trenutna dostopnost oskrbe na domu je sicer dobra, a imamo premalo kvalificiranih socialnih oskrbovalk, kar je problem na ravni celotne države. Na to ključne strukture ves čas opozarjamo. Ta projekt pa bo poleg socialne oskrbe na domu omogočil oskrbo iz zdravstvenih dejavnosti kot so fizioterapija, dietetika, delovna terapija in zdravstvena nega," dodaja direktorica.

Potreba po takih storitvah je zelo visoka in z novo zaposlenimi fizioterapevti, delovnimi terapevti in zdravstveniki bodo skušali ponuditi te storitve čim večjemu krogu ljudi. Najprej so uporabniki že obstoječi varovanci projektnih partnerjev, ki bodo deležni celovitega integriranega pristopa, lahko pa se vključijo tudi drugi starejši od 65 let, ki so upravičeni do teh storitev. Predvsem pa si želijo storitve ponuditi ljudem na obrobju mestnih središč Maribora in Ljubljane, Brežic, na odročnih mestih, kjer je pomoč teže dostopna.
Projekt povezuje vzhodni del Slovenije in zahodni del Hrvaške, vključeni partnerji so Mestna občina Ljubljana, Zdravstveni dom Čakovec, Ustanova za zdravstveno nego na domu, Mesto Zagreb, Center za pomoč na domu Maribor in nosilni partner Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

"Povezujemo se zato, da pomagamo ljudem, ki ostajajo doma, tako da jim omogočamo storitve, s katerimi lahko kakovostno živijo na svojem domu. Vsi vemo, da smo postali dolgoživa družba in da moramo poskrbeti za celotno populacijo. Spoštovati moramo želje starejših, invalidov, kronično bolnih, da bodo lahko izbirali, kje želijo živeti v zrelih letih."
Center za oskrbo na domu Ljubljana je podoben projekt že izvajal, posledice pridobljenega znanja in izkušenj so skušali predstaviti različnim ministrstvom in pripravljavcem Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je nujno potreben. Če zakon do časa izteka projekta CrossCare konec avgusta 2020 ne bo pripravljen, bodo skušali na podlagi ocene potreb pripraviti nabor storitev in jih ponuditi v uporabo po ugodni ceni ali morda celo brezplačno.

Evropska unija sofinancira projekt v višini 85 odstotkov v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, preostanek bo sofinancirala soustanoviteljica Zavoda, Mestna občina Ljubljana.