Prepovedana območja za brezpilotne letalnike so po novem letališča in mestna središča. Foto: Reuters

Evropska komisija je po nedavno sprejetih tehničnih zahtevah za brezpilotne letalnike (drone) sprejela tudi pravila za njihovo upravljanje. Kot so zapisali, je namen uredbe ohraniti visoko raven varnosti in spodbujati konkurenčnost evropske letalske industrije.

Nova pravila bodo odpravila nekatera varnostna tveganja, povezana z brezpilotnimi letalniki, saj naj bi registracija operaterjev, možnost identifikacije na daljavo in določitev geografskih območij nacionalnim organom omogočali boljše preprečevanje zlorab ali nezakonitih dejavnosti z brezpilotnimi letalniki.

Strožja pravila za uporabnike

Od leta 2020 se bodo tako morali upravljavci brezpilotnih letalnikov, profesionalni in amaterski, registrirati pri nacionalnih organih, države članice EU-ja pa bodo lahko določile območja prepovedi letenja, katerih lokacija bo satelitsko opredeljena. Primer takšnih območij so na primer letališča ali mestna središča.

Komisarka za promet Violeta Bulc meni, da bo imel EU najnaprednejša pravila na svetu. "To bo omogočilo varno in zeleno letenje z letalniki. Ob tem pa pravila vnašajo prepotrebno jasnost za podjetja in inovatorje na področju brezpilotnih letalnikov." Komisija in Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) bosta med drugim objavila tudi smernice in "standardne scenarije" za upravljanje z brezpilotnimi letalniki.