CPM upnikom ponuja tretjinsko poplačilo dolgov. Foto: MMC RTV SLO
CPM upnikom ponuja tretjinsko poplačilo dolgov. Foto: MMC RTV SLO

CPM naj bi po podatkih iz predloga prisilne poravnave, ki ga je obravnavalo mariborsko okrožno sodišče, imel za 102 milijona evrov terjatev, od tega približno 1,4 milijona evrov zaposlenih kot prednostnih upnikov, skoraj 32 milijonov evrov dolga za ločitvene in izločitvene upnike oz. banke.

Za te naj prisilna poravnava ne bi imela vpliva, zato pa bodo brez večine terjatev ostali navadni upniki, ki jim CPM dolguje 68 milijonov evrov, zdaj pa predlaga, da se odrečejo 65 odstotkom svojih terjatev. Dobro tretjino terjatev bi jim CPM povrnil v šestih letih in pol.

V upniškem odboru štiri banke in Petrol
V petčlanski upniški odbor so bili imenovani NLB, Banka Celje, Nova kreditna banka Maribor (NKBM), Petrol in Gorenjska banka. Gre za družbe, večinoma iz bančnega sektorja, ki imajo po seznamu terjatev med 1.460 upniki najvišji skupni znesek terjatev.

Med glavnimi vzroki za insolventnost v CPM-ju navajajo splošne gospodarske razmere, zlasti na področju gradbenega sektorja, upad obsega prodaje in visok obseg fiksnih stroškov. Za odpravo insolventnosti in vzpostavitev normalnega finančnega poslovanja bi po podatkih vodstva družbe ta potrebovala vsaj 37 milijonov evrov lastnih ali delno dolgoročnih virov.

Kot je še razvidno iz predloga prisilne poravnave, ki je bil objavljen na spletni strani Ajpesa, je vrednost premoženja omenjene mariborske gradbene družbe konec septembra znašala dobrih 83 milijonov evrov, vsota vseh njenih finančnih obveznosti pa 105 milijonov evrov. Izguba v letu 2010 znaša okoli 26,5 milijona evrov.

CPM mora najprej plačati predujem
V sklepu o začetku prisilne poravnave je mariborsko okrožno sodišče še zapisalo, da mora Cestno podjetje Maribor, ki je predlog za prisilno poravnavo vložilo konec leta, v 15 dneh po vročitvi sklepa poravnati predujem za stroške postopka v višini 51.000 evrov, v nasprotnem primeru bo sodišče v skladu z zakonom ustavilo prisilno poravnavo in izdalo sklep o začetku stečajnega postopka.

Sodišče je ob začetku postopka prisilne poravnave v CPM-ju za prisilnega upravitelja imenovalo Silva Zorca in upnike pozvalo, da do 14. februarja prijavijo svoje terjatve.