Tokratna izdaja menic je druga letos, država je februarja izdala za 84 milijonov evrov tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Foto: BoBo
Tokratna izdaja menic je druga letos, država je februarja izdala za 84 milijonov evrov tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Foto: BoBo

zakladnih menic, ki jih bo v četrtek izdala Slovenija. Skupna vrednost šestmesečnih in dvanajstmesečnih menic je 97 milijonov evrov.

Šestmesečnih menic bo za 35 milijonov evrov in enoletnih za 62 milijonov evrov, obrestna mera za prve je -0,37, za druge pa -0,36 odstotka. Ministrstvo je za finance najprej načrtovalo, da bo z menicami skupno zbralo za 80 milijonov evrov, s šestmesečnmi za 30 milijonov in z enoletnimi za 50 milijonov evrov, a se je nato odločilo za večjo izdajo. Tokratna izdaja menic je sicer druga letos, država je namreč februarja izdala za 84 milijonov zakladnih menic.

Ministrstvo na spletni strani sporoča, je bilo za šestmesečne menice z oznako SZ98 1. izdaja podanih 107.000 lotov oz. za 107 milijonov evrov ponudb, sprejeli pa so za 35.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 35 milijonov evrov po enotni ceni 100,188 odstotka. Nominalna letna obrestna mera je -0,37 odstotka. Ponudbe za šestmesečne menice, ki bodo v plačilo dospele 13. septembra, so se gibale v razponu cene med 100,155 in 100,193 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,38 do -0,31 odstotka letno.

Za 12-mesečne menice z oznako DZ81 1. izdaja je bilo medtem podanih 177.000 lotov oz. za 177 milijonov evrov ponudb, ministrstvo je sprejelo manj kot polovico oziroma za 62.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 62 milijonov evrov po enotni ceni 100,365 odstotka, nominalna letna obrestna mera je -0,36 odstotka. Ponudbe za enoletne menice, ki bodo zapadle 14. marca 2019, so se gibale v razponu cene med 100,304 in 100,508 odstotka oz. v razponu obrestne mere od -0,50 do -0,30 odstotka letno.

Kaj so menice?
Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z dospelostjo treh, šestih, dvanajstih in osemnajstih mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1000 EUR, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.

Primarna prodaja zakladnih menic poteka na dražbah. Vlagatelji na dražbi licitirajo prodajno ceno, preko katere se odraža nominalna proporcionalna obrestna mera ponudbe. Posamezna dražba se zapre pri enotni ceni (oz. obrestni meri), kar pomeni, da so pri tej ceni sprejete ponudbe z višjo ceno od izklicne ali enako ceno (v tem primeru so ponudbe lahko delno sprejete), ponudbe z nižjo ceno od izklicne pa niso sprejete, pojasnjujejo na spletni strani Ministrstva za finance.