Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo
Foto: Twitter/Ministrstvo za infrastrukturo

Ponudbi sta oddala družba VOC Celje v vrednosti 295,2 milijona evrov z DDV-jem ter konzorcij SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding, ki bi dela opravil za 260,8 milijona evrov z DDV-jem.

Direkcija za infrastrukturo je ob objavi razpisa novembra lani kot ocenjeno vrednost del navedla 136,6 milijona evrov brez DDV-ja, kar pomeni 166,7 milijona evrov z DDV-jem.

Ker je šlo za javno naročilo po odprtem postopku, pogajanja o ceni niso predvidena, navaja Dnevnik. Če bi direkcija obe ponudbi ocenila kot previsoki, bi lahko javno naročilo zaključila brez izbora in odprla nov postopek s pogajanji brez predhodne objave.

V tem primeru bi v nov postopek javnega naročila lahko povabila oba ponudnika, če izpolnjujeta vse pogoje, in z njima izvedla en krog pogajanj ali več. Lahko pa bi se odločili tudi za ponovitev javnega naročila, še navaja Dnevnik.

Kaj obsega prenova?

Direkcija za infrastrukturo je gradbeno dovoljenje za osrednji del velikega projekta nadgradnje ljubljanske železniške postaje prejela oktobra.

Dela v okviru tega segmenta enega največjih trenutnih infrastrukturnih projektov v državi predvidevajo gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami in tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod. Ta bo omogočal povezavo za pešce med središčem mesta in Bežigradom, natančneje z Masarykove na Vilharjevo cesto.

V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo vozovnic, čakalnica za potnike, sanitarije ipd. Skupna bruto tlorisna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano znaša 13.665 kvadratnih metrov.

Ob tem so predvidene še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav in rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje in dostopi na severni in južni strani ter gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.