Foto: Oglasno sporočilo/Arhiv Gen-I
Foto: Oglasno sporočilo/Arhiv Gen-I

V trgovcu z elektriko in zemeljskim plinom Gen-I, ki je del širše skupine Gen, so s poslovanjem v lanskem letu zadovoljni. "Kljub turbulentnim razmeram na energetskih trgih je skupina Gen-I v letu 2022 poslovala stabilno in kot izkazujejo še nerevidirani podatki, poslovno leto zaključila nad pričakovanji iz poslovnega načrta," so zapisali v objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Sorodna novica Tarča: Balkanski posli družbe Gen-I

Za leto 2022 so si v družbi, potem ko so naraščajoče cene energentov na veleprodajnem trgu v letu 2021 vplivale na vse stebre njihovega delovanja, zastavili cilj, da se čisti dobiček ustavi pri 21,8 milijona evrov. Leta 2021 je znašal 70,1 milijona evrov.

Da so lansko poslovno leto zaključili nad pričakovanji iz poslovnega načrta, v družbi pripisujejo aktivnostim na mednarodnem veleprodajnem trgu električne energije in plina, s katerimi so se pravočasno odzvali na zaostrene razmere na trgu ob ustrezni oceni tveganj.

Načrtovano zadolževanje

V Gen-I-ju preučujejo možnost izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti izdaje 50 milijonov evrov. To bo že 12. izdaja komercialnih zapisov družbe Gen-I-ja, njen namen pa je obnova obstoječe zadolžitve s komercialnimi zapisi in ohranjanje razpršenosti finančnih virov, so pojasnili.
Za zainteresirane vlagatelje nameravajo ob tem organizirati predstavitvena srečanja, kjer se bodo lahko podrobneje seznanili s poslovanjem družbe in načrti.