Po tehnološki zahtevnosti je proizvodnja tehnološko srednje visoko zahtevnih izdelkov zabeležila največjo, 10,4-odstotno rast. Pri tehnološko srednje nizko zahtevnih izdelkih je bila rast 7,8-odstotna, pri tehnološko nizko zahtevnih pa 6,2-odstotna. Proizvodnja tehnološko visoko zahtevnih izdelkov se je povečala za 5,2 odstotka. Foto: BoBo
Po tehnološki zahtevnosti je proizvodnja tehnološko srednje visoko zahtevnih izdelkov zabeležila največjo, 10,4-odstotno rast. Pri tehnološko srednje nizko zahtevnih izdelkih je bila rast 7,8-odstotna, pri tehnološko nizko zahtevnih pa 6,2-odstotna. Proizvodnja tehnološko visoko zahtevnih izdelkov se je povečala za 5,2 odstotka. Foto: BoBo

Na statističnem uradu so ob sedemmesečnih podatkih poudarili, da se je medletno najbolj povečala proizvodnja v predelovalnih dejavnostih, to je za osem odstotkov. V oskrbi z električno energijo, plinom in paro je bila rast 2,6-odstotna, v rudarstvu pa je proizvodnja nazadovala za 3,3 odstotka.

Po tehnološki zahtevnosti je proizvodnja tehnološko srednje visoko zahtevnih izdelkov imela največjo, 10,4-odstotno rast. Pri tehnološko srednje nizko zahtevnih izdelkih je bila rast 7,8-odstotna, pri tehnološko nizko zahtevnih pa 6,2-odstotna. Proizvodnja tehnološko visoko zahtevnih izdelkov se je povečala za 5,2 odstotka.

Po namenskih skupinah izdelkov je bila medletno v sedmih mesecih rast najvišja pri izdelkih za naložbe (15,8 odstotka), pri izdelkih za vmesno porabo, kot so energenti in surovine, je bila 5,4-odstotna, pri izdelkih za široko porabo pa 3,6-odstotna. V zadnji skupini se je bolj povečala proizvodnja trajnih izdelkov (6,3 odstotka) kot netrajnih (2,9 odstotka).

Samo julija je bila rast industrijske proizvodnje na mesečni ravni 0,3-odstotna, medletno pa 5,8-odstotna. V primerjavi s povprečno vrednostjo proizvodnje v 2015 je bila julijska industrijska proizvodnja večja za več kot petino (22,3 odstotka).

Prihodek od prodaje v industriji je bil julija za 0,8 odstotka višji kot junija, za 4,9 odstotka višji kot julija lani in za 23 odstotkov višji od povprečja v 2015. V sedmih mesecih je bila medletna rast prihodka od prodaje v industriji 8,2-odstotna.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se julija mesečno medtem zvišala za 0,7 odstotka, v primerjavi z istim mesecem lani za 9,2 odstotka, glede na povprečje 2015 pa je bila višja za 22,7 odstotka. V sedmih mesecih je bila medletna rast 8,2-odstotna.