Konec partnerstva. Foto: MMC RTV SLO
Konec partnerstva. Foto: MMC RTV SLO


V ponedeljek je bila izpeljana prodaja njenega 22-odstotnega lastniškega deleža v največji slovenski banki Republiki Sloveniji, so sporočili iz KBC-ja. Posel je bil napovedan 28. decembra lani, vendar je bilo za njegovo izpeljavo potrebno še mnenje Urada za varstvo konkurence.

2,7 milijona za celoten KBC-jev delež
Država je tako do dodatnega 22-odstotnega lastništva NLB-ja prišla po ceni en evro na delnico oziroma je zanj skupaj odštela 2,765 milijona evrov. S tem je dodatno utrdila lastništvo v banki, ki ima zadnja leta velike izgube in jo bo ob sanaciji slabih bančnih terjatev treba letos znova dokapitalizirati.

KBC pa je s tem izpeljal eno izmed zavez Evropski komisiji v svojem programu prestrukturiranja, v katerem je napovedal dezinvestiranje nestrateške naložbe v NLB-ju.

Zaradi te prodaje je imela belgijska bančno-zavarovalniška skupina negativni finančni učinek za 100 milijonov evrov, ki jih je že prikazala v poročilu o poslovanju v zadnjem lanskem četrtletju. Učinek tega posla na kapital banke je zanemarljiv, so še poudarili v KBC-ju.

Država omejevala KBC
KBC je vstop v NLB končal septembra 2002, ko je za 34 odstotkov NLB-ja plačal 435 milijonov evrov. Zgodovina tega lastništva je bila razburkana, odnosi med Belgijci in državo kot lastnikom NLB-ja pa so se skrhali 2006, ko takratna vladajoča koalicija KBC-ja ni hotela prepustiti nadzora nad banko. Od takrat belgijska skupina ni več želela imeti strateške vloge v banki.