V Luki Koper zatrjujejo, da je nadzorni svet ob razrešitvi Gašparja Gašparja Mišiča ravnal z vso dolžno skrbnostjo. Foto: BoBo
V Luki Koper zatrjujejo, da je nadzorni svet ob razrešitvi Gašparja Gašparja Mišiča ravnal z vso dolžno skrbnostjo. Foto: BoBo

Koprsko višje sodišče je namreč odločilo, da je bil sklep o odpoklicu Gašparja Gašparja Mišiča s funkcije predsednika uprave Luke Koper iz leta 2014 ničen. Dokončno odločitev o zakonitosti odpovedi delovnega razmerja pa mora podati še delovno sodišče, ki po mnenju Mišiča ne more odločiti bistveno drugače.

Nadzorni svet Luke se je z odločitvijo sodišča seznanil v petek in upravo zadolžil, da natančno preuči sodbo in sproži vse dejavnosti za zaščito interesa Luke. Dodali so, da je nadzorni svet v primeru razrešitve Gašparja Gašparja Mišiča ravnal z vso dolžno skrbnostjo in ob podpori pravnih strokovnjakov ter izključno v interesu družbe, "kar dokazujejo tudi javno objavljeni poslovni rezultati".

Mišič že ponudil poravnavo
Višje sodišče pa je pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, da Mišič kot predsednik uprave ni zlorabljal preferenčnega glasu, kot so mu očitali nadzorniki, saj je bilo 98 odstotkov vseh sklepov uprave sprejetih soglasno.

Gašpar Gašpar Mišič zaradi te utemeljitve zdaj pričakuje, da bo Luka Koper z njim sklenila poravnavo. "Bolj kot Luka Koper čaka na poravnavo z mano, več denarja bo morala odšteti. Zame pa je to najbolje naložen denar. Seveda mi ni do tega, da tako finančno prizadenem podjetje, zato menim, da bi finančno odgovornost morali sprejeti člani nadzornega sveta, ki so odločili, kakor so," je dejal Mišič.

Po njegovi oceni bi mu morala Luka izplačati osebne dohodke za dobo celotnega preostalega petletnega mandata, kar bi lahko znašalo od 700.000 do 800.000 evrov. Gašpar Mišič je že privolil v polovični znesek, če bi mu odškodnino izplačali takoj, vendar Luka v tak dogovor ni privolila.