Bilančna vsota banke je konec septembra znašala 4,78 milijarde evrov in se je v tem obdobju znižala za 26,5 milijona evrov oziroma za dobrega pol odstotka. Foto: BoBo
Bilančna vsota banke je konec septembra znašala 4,78 milijarde evrov in se je v tem obdobju znižala za 26,5 milijona evrov oziroma za dobrega pol odstotka. Foto: BoBo

Dobiček iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 7,3 milijona evrov, kar je zgolj 52,9 odstotka načrtovanega zneska za celotno letošnje leto.

V drugi največji domači banki so objavljene rezultate devetmesečnega poslovanja na spletni strani Ljubljanske borze kljub temu ocenili kot uspešne glede na zaostrene gospodarske razmere.

Bilančna vsota banke je konec septembra znašala 4,78 milijarde evrov in se je v tem obdobju znižala za 26,5 milijona evrov oziroma za dobrega pol odstotka. Tržni delež bilančne vsote banke je ob sklenitvi devetega meseca znašal 9,7 odstotka. Čiste obresti so v tem obdobju dosegle 76,3 milijona evrov, kar predstavlja 71 odstotkov načrtovanega zneska za leto 2011. Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je znašala 2,12 odstotka, čiste opravnine (provizije) pa 33,1 milijona evrov, kar je 81 odstotkov načrtovanega zneska za letos.

Sicer pa je dobiček banke iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami znašal 52,2 milijona evrov oziroma dobrih 76 odstotkov načrtovanega zneska za letos. Kot pojasnjujejo v NKBM-ju, dobiček zaradi stagnacije v gospodarskem okrevanju in posledično umirjenega nadaljevanja trenda slabšanja kreditnega portfelja zmanjšujejo predvsem neto rezervacije in oslabitve, ki z vrednostjo 45,2 milijona evrov predstavljajo 82,1 odstotka načrtovanega zneska za 2011.

Neto stanje posojil strankam, ki niso banke, je konec septembra znašalo 3,4 milijarde evrov oziroma za 72,3 milijona evrov ali dva odstotka manj, kot je bilo konec 2010. Tržni delež posojil nebančnemu sektorju je v prvih devetih mesecih ostal nespremenjen in znaša konec septembra 10,2 odstotka.

Konec septembra so dolgovi do strank, ki niso banke, znašali 3,1 milijarde evrov in so se glede na konec leta 2010 povečali za 111,6 milijona evrov. Tržni delež dolgov do nebančnega sektorja je v prvih devetih mesecih 2011 ostal enak in je konec septembra znašal 12,9 odstotka.

Konec septembra je imela banka 473,3 milijona evrov kapitala, kar je dobrih 26 odstotkov več kot konec preteklega leta. Kapitalska ustreznost banke je znašala 12,42 odstotka.